Märke rundell

SÖK CRANBOURN® TRYCK

Storbritannien — Välj ditt språk:

Nordamerika — Välj ditt språk:

Latinamerika — Välj ditt språk:

Mellanöstern & Afrika — Välj ditt språk:

Asien — Välj ditt språk:

Oceanien — Välj ditt språk:

HÅLLBARA LYXDOFT

Integritetspolicy

Vi är angelägna om att skydda din integritet och att hålla din information säker. Denna policy tillhandahåller transparent information om den personliga information som CRANBOURN® Holdings Limited samlar in och hur all personlig information används.

När du hanterar din information:

 • Vi kommer att se till att dina uppgifter är skyddade och att din integritet bevaras
 • Vi kommer endast att samla in och behandla dina uppgifter när det är nödvändigt
 • Vi kommer inte att sälja, låta eller på något sätt distribuera eller offentliggöra din personliga information
 • Vi kommer aldrig att spamma dig

CRANBOURN® Holdings Limited behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig, enligt definitionen i direktivet och GDPR. Om du har några frågor eller funderingar kan du maila oss på [email protected].

Insamling av personlig information

CRANBOURN® Holdings Limited kan samla in och använda följande typer av personlig information:

 • Personuppgifter och kontaktuppgifter
 • Demografisk information, såsom postnummer, preferenser och intressen
 • Information om din användning av denna webbplats (inklusive cookies)
 • Finansiell information, såsom kredit-/betalkortsnummer
 • Din webbplatsinteraktionsinformation, såsom anonym IP-adress, geologisk plats, enhet och operativsystem, webbläsartyp och version, webbadresser med avseende på hur du kom till denna webbplats, din aktivitet på denna webbplats och var du lämnar
 • Information som du tillhandahåller för att fylla i ett webbformulär eller prenumeration på e-postlista på webbplatsen
 • Information om transaktioner som utförs över denna webbplats
 • "Cookies", som gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg din information om du återvänder till webbplatsen, till exempel för att hålla dig inloggad eller för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter om du återvänder till webbplatsen
 • Och all annan information som du skickar till företaget

Använda personlig information

CRANBOURN® Holdings Limited kan använda din personliga information:

 • För att tillhandahålla eller tillhandahålla de produkter/tjänster som du köper
 • För intern journalföring och redovisning
 • För att förbättra våra produkter/tjänster
 • För överföring via e-post av reklammaterial som kan vara av intresse för dig
 • För att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål som kan göras via e-post, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbplatsen
 • För att anpassa webbplatsen för dig
 • För att möjliggöra din åtkomst till och användning av webbplatstjänsterna

Google Analytics

Som en del av vårt pågående engagemang för transparens och din integritet har vi övergått från Google Universal Analytics till Google Analytics 4 från och med [infoga datum]. Google Analytics 4 använder en annan uppsättning cookies och datainsamlingsmetoder för att hjälpa oss att bättre förstå användarinteraktioner med vår webbplats. Den här switchen stöder en mer engagerande användarupplevelse och anpassar vår praxis till de senaste tekniska och sekretessstandarderna.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi spårar inte dina uppgifter utan samtycke. Viktigt är att du kan välja bort Google Analytics 4-datainsamling på vår webbplats. För att utöva denna rättighet kan du neka alla cookies förutom de som är nödvändiga för driften av vår webbplats. Dessutom har du flexibiliteten att välja bort eller ändra dina samtyckesinställningar när som helst via vår Cookiepolicy.

Fathom Analytics

I våra pågående ansträngningar för att säkerställa en användarvänlig upplevelse och respektera din integritet, kompletterar vi vår användning av Google Analytics med Fathom Analytics. Fathom är en integritetscentrerad analystjänst som erbjuder värdefulla insikter om användarinteraktioner med vår webbplats, utan att använda cookies eller att äventyra din integritet.

Detta tillägg gör det möjligt för oss att upprätthålla en användarupplevelse av hög kvalitet och anpassa vår praxis till de senaste integritetsstandarderna. Viktigt är att implementeringen av Fathom Analytics minskar vårt beroende av cookie-baserad analys. Även om Google Analytics fortfarande kommer att användas för viss dataanalys, tillåter inkluderingen av Fathom Analytics oss att begränsa omfattningen av datainsamling och erbjuder oss en alternativ metod för webbplatsanalys som prioriterar användarnas integritet.

Mailchimp

CRANBOURN® Holdings Limited använder Mailchimp för att hantera vårt nyhetsbrev och masskundkommunikation. Vi kommer att lagra en del av din information, inklusive din e-postadress, IP-adress och specifik information om de e-postlänkar du klickar på i de e-postmeddelanden vi skickar dig, på en Mailchimp-server.

Vi kommer att föra ett register över samtycke för marknadsföringskommunikation. Vi kan sällan skicka e-post till befintliga kunder baserat på legitima intressen med icke-marknadsföring och viktig kommunikation.

Det finns ingen tredjepartsspårning i meddelanden vi skickar via Mailchimp förutom deras analys. Mailchimp och vi kommer aldrig att sälja din e-postadress eller dela den med någon annan part såvida vi inte är juridiskt tvingade att göra det.

Mailchimps integritetspolicy finns på: http://mailchimp.com/legal/privacy.

Programvara och tredje part

CRANBOURN® Holdings Limited kommer att använda programvara och betrodda tredje parter för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig när de utför våra tjänster och slutför transaktioner. Genom att begära information eller leverans av tjänst och produkt behandlar vi dina uppgifter enligt avtalets lagliga grund.

Genom att registrera dig hos oss, köpa eller begära en tjänst förstår och samtycker du till att den personliga information du lämnar kan lagras på:

 • Mailchimp

CRANBOURN® Holdings Limited säljer eller hyr inte ut dina uppgifter till marknadsförare eller icke anslutna tredje parter. Vi delar endast dina uppgifter med följande betrodda tredje parter för att leverera tjänsten till dig:

CRANBOURN® Holdings Limited kommer att se till att de har avtal med dem som bekräftar att dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR.

CRANBOURN® Holdings Limited kan avslöja din personliga information i den utsträckning som krävs enligt lag i samband med eventuella rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden och för att fastställa, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter.

Vi kan komma att sälja, köpa, slå samman eller samarbeta med andra företag eller företag i framtiden. I sådana transaktioner kan användarinformation finnas bland de överförda tillgångarna, och vi kommer att meddela dig i förväg om sådan överföring.

Säkra dina data

CRANBOURN® Holdings Limited har en policy för datastyrning och kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

CRANBOURN® Holdings Limited kommer att lagra all personlig information du tillhandahåller på sina säkra servrar. Vi kommer aldrig att ge åtkomst till våra databaser till en icke-pålitlig tredje part som beskrivs i denna policy.

Information relaterade till elektroniska transaktioner som läggs in via denna webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.

En extern PCI-kompatibel betalningsgateway hanterar alla betalningstransaktioner.

Enligt GDPR-reglerna skulle vi informera våra användare inom 72 timmar om något säkerhetsintrång inträffar som kan äventyra din data.

Hur du kan begränsa eller komma åt dina data

Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av din personliga information på följande sätt:

 • När du blir ombedd att fylla i ett formulär på webbplatsen, leta efter rutan som du kan lämna omarkerad för att indikera att du inte vill att informationen ska användas av någon för direktmarknadsföringsändamål
 • När du först besöker webbplatsen kan du välja de alternativ för samtycke för cookies som du önskar och när som helst justera dina samtyckesalternativ via vår Cookiepolicy

Om du tidigare har samtyckt till att vi använder din personliga information för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst ändra dig genom att:

 • e-mailar [email protected]
 • avsluta prenumerationen via avregistreringslänken i ett marknadsföringsmeddelande
 • justera ditt val av samtycke för cookies via Cookiepolicy

Du kan begära information om personlig information vi har om dig via e-post till [email protected].

Vi kommer att tillhandahålla denna information inom 30 dagar. Om någon information är felaktig kommer vi att korrigera den så snart vi får lämpligt meddelande eller bevis från dig skriftligt.

Rätten att bli bortglömd

Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt samtidigt som vi behåller juridiska krav för att upprätthålla ekonomiska register.

Du har rätt att instruera oss att radera all personlig information. Om du vill instruera oss att ta bort den, vänligen gör det via e-post till [email protected].

All data som inte längre behövs kommer att raderas eller förstöras säkert och konfidentiellt.

Rätten till rättelse

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information är aktuell och korrekt. Om felaktiga eller ofullständiga uppgifter identifieras kommer vi att vidta åtgärder för att korrigera dem eller ta bort dem säkert och konfidentiellt.

Du har rätt att instruera oss att ta bort ofullständiga personuppgifter som lagras. Om du vill begära borttagning av ofullständig data, vänligen gör det via e-post till [email protected].

Sociala medier policy och användning

Vi antar en policy för sociala medier för att säkerställa att vår verksamhet och vår personal uppför sig i enlighet därmed online. Även om vi kan ha officiella profiler på sociala medieplattformar, rekommenderas användare att verifiera äktheten av sådana profiler innan de engagerar sig med eller delar information med sådana profiler. Vi kommer aldrig att be om användarlösenord eller personliga uppgifter på sociala medieplattformar. Användare uppmanas att uppträda på ett lämpligt sätt när de interagerar med oss på sociala medier.

Vår webbplats kan ha sociala delningsknappar, som hjälper till att dela webbinnehåll direkt från webbsidor till respektive sociala medieplattformar. Du använder sociala delningsknappar efter eget gottfinnande och accepterar att det kan publicera innehåll på din sociala medieprofil eller sida.

Användning av tjänster av minderåriga

Tjänsterna riktar sig inte till individer under tretton (13 år) och vi begär att de inte tillhandahåller personuppgifter via Tjänsterna.

Andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte vara ansvariga för skyddet och integriteten för all information du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser. Denna sekretesspolicy reglerar inte sådana webbplatser. Du bör vara försiktig och titta på sekretesspolicyn som gäller för den aktuella webbplatsen.

Cookiepolicy

Denna webbplats och CRANBOURN®-appen ägs och förvaltas av CRANBOURN® (Holdings UK) Limited (hädanefter kallad: "CRANBOURN®", "vi" eller" oss"). Våra plattformar använder cookies och motsvarande teknologier, såsom pixlar, SDK:er och JavaScript. Du hittar vår Cookiepolicy här.

Policyförändringar

Vi kan komma att ändra denna policy då och då. Om det handlar om en grundläggande ändring som vi är skyldiga att informera dig om, begära ditt tillstånd eller om ändringen är relevant för dig på annat sätt, kommer vi att se till att du får relevant information i god tid innan ändringen träder i kraft.

Kontakta CRANBOURN® Holdings Limited

Du kan kontakta oss när som helst för att:

 • Begär tillgång till information som CRANBOURN® Holdings Limited har om dig
 • Korrigera all information som CRANBOURN® Holdings Limited har om dig
 • Begär radering av information som CRANBOURN® Holdings Limited har om dig

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen skriv via e-post till [email protected].

Om du känner att det kan finnas ett problem med hur dina uppgifter har hanterats ska du kontakta CRANBOURN® Holdings Limited via e-post på [email protected]. Om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att klaga till Information Commissioner's Office (ico.org.uk).

HÖG MED PÅ RESAN

Registrera dig för att få den senaste CRANBOURN® nyheter, evenemang och lanseringar.