Značkový rondel

HLEDEJ CRANBOURN® LIS

Spojené království — Vyberte prosím svůj jazyk:

Severní Amerika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Latinská Amerika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Střední východ a Afrika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Asie — Vyberte prosím svůj jazyk:

Oceánie — Vyberte prosím svůj jazyk:

UDRŽITELNÉ LUXUSNÍ VŮNĚ

Zásady ochrany osobních údajů

Zavázali jsme se chránit vaše soukromí a udržovat vaše informace v bezpečí. Tyto zásady poskytují transparentní informace o osobních údajích, které společnost CRANBOURN® Holdings Limited shromažďuje, ao tom, jak jsou jakékoli osobní údaje používány.

Při nakládání s vašimi informacemi:

 • Zajistíme ochranu vašich údajů a zachování vašeho soukromí
 • Vaše údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pouze v případě potřeby
 • Vaše osobní údaje neprodáme, nepronecháme ani je žádným způsobem šířit nebo zveřejňovat
 • Nikdy vás nebudeme spamovat

CRANBOURN® Holdings Limited zpracovává Osobní údaje jako Správce, jak je definováno ve směrnici a GDPR. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, můžete nám poslat e-mail na adresu [email protected].

Shromažďování osobních údajů

CRANBOURN® Holdings Limited může shromažďovat a používat následující druhy osobních údajů:

 • Osobní údaje a kontaktní informace
 • Demografické informace, jako je PSČ, preference a zájmy
 • Informace o vašem používání tohoto webu (včetně souborů cookie)
 • Finanční informace, jako jsou čísla kreditních/debetních karet
 • Informace o interakci s vaší webovou stránkou, jako je anonymní IP adresa, geologická poloha, zařízení a operační systém, typ a verze internetového prohlížeče, adresy URL s ohledem na to, jak jste se na tuto webovou stránku dostali, vaše aktivita na této webové stránce a kam opouštíte
 • Informace, které poskytnete pro vyplnění webového formuláře nebo přihlášení do seznamu adresátů na webu
 • Informace o transakcích prováděných prostřednictvím této webové stránky
 • „Cookies“, které umožňují webové stránce zapamatovat si vaše informace, pokud se na stránku vrátíte, například aby vás udržely přihlášené nebo si zapamatovaly vaše přihlašovací údaje, pokud se na stránku vrátíte
 • A jakékoli další informace, které společnosti zašlete

Používání osobních údajů

CRANBOURN® Holdings Limited může používat vaše osobní údaje:

 • Poskytovat nebo dodávat produkty/služby, které si zakoupíte
 • Pro vnitřní evidenci a účetnictví
 • Pro zlepšení našich produktů/služeb
 • Pro zasílání e-mailem propagačních materiálů, které by vás mohly zajímat
 • Abychom vás kontaktovali za účelem průzkumu trhu, který lze provést pomocí e-mailu, telefonu, faxu nebo pošty. Tyto informace mohou být použity k přizpůsobení nebo aktualizaci webových stránek
 • Abychom vám web přizpůsobili
 • Chcete-li umožnit váš přístup ke službám webových stránek a jejich používání

Google Analytics

V rámci našeho trvalého závazku k transparentnosti a ochraně vašeho soukromí jsme k [vložte datum] přešli z Google Universal Analytics na Google Analytics 4. Google Analytics 4 používá jinou sadu souborů cookie a metod sběru dat, které nám pomáhají lépe porozumět interakcím uživatelů s našimi stránkami. Tento přepínač podporuje poutavější uživatelské prostředí a přizpůsobuje naše postupy nejnovějším technologickým standardům a standardům ochrany osobních údajů.

Respektujeme vaše právo na soukromí a nesledujeme vaše údaje bez souhlasu. Důležité je, že se můžete odhlásit ze shromažďování dat Google Analytics 4 na našem webu. Pro uplatnění tohoto práva můžete odmítnout všechny soubory cookie kromě těch, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Kromě toho máte možnost kdykoli odhlásit nebo změnit nastavení souhlasu prostřednictvím našeho Zásady používání souborů cookie.

Fathom Analytics

V našem neustálém úsilí o zajištění uživatelsky přívětivého prostředí a respektování vašeho soukromí doplňujeme naše používání Google Analytics o Fathom Analytics. Fathom je analytická služba zaměřená na soukromí, která nabízí cenné informace o uživatelských interakcích s našimi webovými stránkami bez použití souborů cookie nebo ohrožení vašeho soukromí.

Tento dodatek nám umožňuje udržovat vysoce kvalitní uživatelskou zkušenost a sladit naše postupy s nejnovějšími standardy ochrany osobních údajů. Důležité je, že implementace Fathom Analytics snižuje naši závislost na analýze založené na souborech cookie. I když se pro analýzu určitých dat bude nadále používat Google Analytics, zahrnutí Fathom Analytics nám umožňuje omezit rozsah shromažďování dat a nabízí nám alternativní metodu pro analýzu webových stránek, která upřednostňuje soukromí uživatelů.

Mailchimp

CRANBOURN® Holdings Limited používá Mailchimp ke správě našeho newsletteru a hromadné komunikaci se zákazníky. Některé vaše informace, včetně vaší e-mailové adresy, IP adresy a konkrétních informací o e-mailových odkazech, na které kliknete v e-mailech, které vám posíláme, uložíme na server Mailchimp.

Budeme vést záznam o souhlasu s marketingovou komunikací. Stávajícím zákazníkům můžeme jen zřídka posílat e-maily na základě oprávněných zájmů s nemarketingovou a zásadní komunikací.

Ve zprávách, které posíláme prostřednictvím Mailchimpu, neexistuje žádné sledování třetích stran kromě jejich analýzy. Mailchimp ani my nikdy neprodáme vaši e-mailovou adresu ani ji nebudeme sdílet s žádnou jinou stranou, pokud k tomu nebudeme zákonem nuceni.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mailchimp jsou k dispozici na adrese: http://mailchimp.com/legal/privacy.

Software a třetí strany

CRANBOURN® Holdings Limited bude používat software a důvěryhodné třetí strany ke splnění našich smluvních závazků vůči vám při provádění našich služeb a provádění transakcí. Požadováním informací nebo dodáním služby a produktu zpracováváme vaše údaje na zákonném základě smlouvy.

Registrací u nás, nákupem nebo vyžádáním služby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté osobní údaje mohou být uchovávány na:

 • Mailchimp

CRANBOURN® Holdings Limited neprodává ani nepronajímá vaše data obchodníkům ani nepřidruženým třetím stranám. Vaše údaje sdílíme pouze s následujícími důvěryhodnými třetími stranami, abychom vám mohli poskytovat službu:

CRANBOURN® Holdings Limited zajistí, že s nimi mají smlouvy, které potvrzují, že vaše údaje budou zpracovávány po GDPR.

CRANBOURN® Holdings Limited může zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu požadovaném zákonem v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo případným soudním řízením a za účelem stanovení, výkonu nebo obhajoby svých zákonných práv.

V budoucnu můžeme prodat, koupit, sloučit nebo spolupracovat s jinými společnostmi nebo podniky. V takových transakcích mohou být mezi převedenými aktivy informace o uživateli a my vás o takovém převodu předem upozorníme.

Zabezpečení vašich dat

CRANBOURN® Holdings Limited má v platnosti zásady správy dat a přijme přiměřená technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

CRANBOURN® Holdings Limited bude ukládat všechny osobní údaje, které poskytnete, na svých zabezpečených serverech. Nikdy neposkytneme přístup k našim databázím nedůvěryhodné třetí straně podrobně popsané v těchto zásadách.

Informace týkající se elektronických transakcí zadávané prostřednictvím této webové stránky budou chráněny šifrovací technologií.

Externí platební brána kompatibilní s PCI zpracovává všechny platební transakce.

Podle nařízení GDPR budeme naše uživatele informovat do 72 hodin, pokud dojde k jakémukoli porušení zabezpečení, které by mohlo ohrozit vaše data.

Jak můžete omezit svá data nebo k nim přistupovat

Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání svých osobních údajů následujícími způsoby:

 • Kdykoli budete požádáni o vyplnění formuláře na webových stránkách, vyhledejte políčko, které můžete nechat nezaškrtnuté, abyste naznačili, že nechcete, aby informace někdo používal pro účely přímého marketingu
 • Při první návštěvě webové stránky si můžete vybrat možnosti souhlasu se soubory cookie, které si přejete, a možnosti souhlasu kdykoli upravit prostřednictvím našeho webu Zásady používání souborů cookie

Pokud jste dříve souhlasili s tím, že použijeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit:

Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme, e-mailem na [email protected].

Tyto informace dodáme do 30 dnů. Pokud jsou některé údaje nesprávné, opravíme je, jakmile od vás obdržíme příslušné písemné upozornění nebo důkaz.

Právo být zapomenut

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu při zachování zákonných požadavků na vedení finančních záznamů.

Máte právo nám dát pokyn k vymazání všech osobních údajů. Pokud nám chcete dát pokyn k jeho odstranění, učiňte tak e-mailem na adresu [email protected].

Jakákoli data, která již nepotřebujete, budou vymazána nebo zničena bezpečně a důvěrně.

Právo na opravu

Učiníme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou aktuální a přesné. Pokud jsou identifikována nepřesná nebo neúplná data, podnikneme kroky k jejich opravě nebo odstranění bezpečně a důvěrně.

Máte právo nám dát pokyn k odstranění neúplných uchovávaných osobních údajů. Pokud chcete požádat o odstranění neúplných údajů, učiňte tak e-mailem na adresu [email protected].

Zásady a používání sociálních médií

Přijímáme zásady sociálních médií, abychom zajistili, že se naše podnikání a naši zaměstnanci budou chovat na internetu odpovídajícím způsobem. I když můžeme mít oficiální profily na platformách sociálních médií, uživatelům se doporučuje ověřit pravost takových profilů, než se s takovými profily zapojí nebo s nimi budou sdílet informace. Nikdy nebudeme požadovat uživatelská hesla nebo osobní údaje na platformách sociálních médií. Uživatelům se doporučuje, aby se při komunikaci s námi na sociálních sítích chovali vhodně.

Naše webové stránky mohou obsahovat tlačítka pro sdílení na sociálních sítích, která pomáhají sdílet webový obsah přímo z webových stránek na příslušné platformy sociálních médií. Tlačítka pro sdílení na sociálních sítích používáte podle svého uvážení a souhlasíte s tím, že tak můžete publikovat obsah na svém profilu nebo stránce na sociálních sítích.

Používání služeb nezletilými

Služby nejsou určeny jednotlivcům mladším třinácti (13) let a požadujeme, aby prostřednictvím Služeb neposkytovaly osobní údaje.

Jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našich stránek, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů takové stránky neupravuje. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

Zásady používání souborů cookie

Tyto webové stránky a aplikaci CRANBOURN® vlastní a spravuje společnost CRANBOURN® (Holdings UK) Limited (dále jen: „CRANBOURN®“, „my“ nebo „nás“). Naše platformy používají soubory cookie a ekvivalentní technologie, jako jsou pixely, sady SDK a JavaScript. Najdete náš Zásady používání souborů cookie zde.

Změny zásad

Tuto politiku můžeme čas od času změnit. Pokud se jedná o zásadní změnu, o které jsme povinni vás informovat, vyžádat si váš souhlas nebo pokud se vás změna týká jiným způsobem, zajistíme, že vám budou příslušné informace poskytnuty v dostatečném předstihu před tím, než změna nabude účinnosti.

Kontaktujte CRANBOURN® Holdings Limited

Můžete nás kdykoli kontaktovat na:

 • Požádejte o přístup k informacím, které CRANBOURN® Holdings Limited má o vás
 • Opravte všechny informace, které CRANBOURN® Holdings Limited má o vás
 • Požádejte o vymazání informací, které CRANBOURN® Holdings Limited má o vás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zacházení s vašimi osobními údaji, napište nám e-mail na adresu [email protected].

Pokud máte pocit, že může být problém s tím, jak bylo nakládáno s vašimi daty, měli byste kontaktovat CRANBOURN® Holdings Limited e-mailem na adrese [email protected]. Pokud stále nebudete spokojeni, máte právo si stěžovat Úřadu pro informace (ico.org.uk).

PŘIPOJTE SE K CESTĚ

Zaregistrujte se a získejte nejnovější CRANBOURN® novinky, události a starty.