Značkový rondel

HLEDEJ CRANBOURN® LIS

Spojené království — Vyberte prosím svůj jazyk:

Severní Amerika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Latinská Amerika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Střední východ a Afrika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Asie — Vyberte prosím svůj jazyk:

Oceánie — Vyberte prosím svůj jazyk:

UDRŽITELNÉ LUXUSNÍ VŮNĚ

Všeobecné obchodní podmínky

Děkujeme za návštěvu CRANBOURN® webové stránky na adrese www.cranbourn.com (dále jen „stránky“). Tento dokument (spolu s dokumenty, na které se v něm odkazuje) vám sděluje podmínky, za kterých můžete Web používat.

Pokud si nepřejete být vázáni těmito podmínkami, neměli byste stránky používat. Používání stránek z vaší strany bude považováno za váš souhlas s těmito podmínkami.

Tyto Podmínky můžeme čas od času změnit, proto si je prosím přečtěte při každé návštěvě webu. Měli byste si uložit kopii těchto podmínek pro budoucí použití.

1. O NÁS:

Stránky a aplikaci provozuje CRANBOURN (Holdings) Limited, společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 11692479, se sídlem 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Naše DIČ je GB 311 7674 14. Kontaktovat nás můžete pomocí následující e-mailové adresy: [email protected].

2. POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A/NEBO APLIKACE

Stránky smíte používat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli komerční použití stránek je přísně zakázáno. Je povoleno příležitostně tisknout jednotlivé webové stránky za předpokladu, že nevytisknete celou nebo podstatnou část stránky a že nebudou odstraněny ochranné známky a poznámky o duševním vlastnictví obsažené na této stránce.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, nesmíte (ať už přímo či nepřímo) (i) kopírovat, stahovat, ukládat, zpřístupňovat, distribuovat, prodávat nebo nabízet k prodeji veškerý obsah nebo jakoukoli část obsahu nebo stránky nebo aplikace, nebo (ii) stahovat nebo jinak kopírovat jakýkoli obsah, soubory nebo data ze stránek za účelem vytvoření nebo naplnění databáze nebo publikace jakéhokoli druhu.

3. REGISTRACE

Nesmíte registrovat více než jeden účet.

Musíte být starší 18 let, abyste se mohli zaregistrovat a odeslat komentáře nebo fotografie prostřednictvím Stránek.

Musíte poskytnout aktuální e-mail, ke kterému máte pravidelný přístup, protože vás možná budeme muset kontaktovat ohledně vašich příspěvků.

Nesmíte: vydávat se za jinou osobu nebo se ji pokoušet vydávat; sdělte své heslo komukoli jinému; umožnit komukoli jinému používat váš účet nebo používat účet kohokoli jiného. Jste odpovědní za všechny příspěvky provedené prostřednictvím vašeho účtu. Pokud máte podezření, že někdo jiný může mít přístup k vašemu heslu nebo účtu nebo je používá, musíte nás o tom co nejdříve informovat e-mailem [email protected]

4. PROPOJENÍ NA STRÁNKY

Svým přátelům můžete poslat e-mailem odkazy na naše stránky nebo konkrétní stránky na nich.

5. VÁŠ OBSAH – CO MÁME DĚLAT

Vyhrazujeme si právo publikovat, upravovat nebo odstraňovat veškerý obsah nebo jeho část, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli podrobností obsažených ve vašem profilu (např. vaše jméno, město, země), jakýchkoli fotografií nebo jakýchkoli komentářů, které jste odeslali (“ Váš obsah“).

Vezměte prosím na vědomí, že odesláním obsahu prostřednictvím webu souhlasíte s tím, aby jakékoli obrázky, které poskytnete, byly nahrány do Obrázků Google nebo jakéhokoli jiného námi vybraného vyhledávače.

Odesláním obsahu na Stránku nám udělujete trvalou, bezplatnou, celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní licenci na používání, kopírování, upravování, přizpůsobování, publikování, překládání, zpřístupňování, komunikaci, distribuci a sublicencování vašeho obsahu. (zcela nebo zčásti) pro jakýkoli účel. Máme také právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli materiál zveřejněný nebo nahraný vámi prostřednictvím webu představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí. Odesláním svého obsahu zaručujete, že máte právo udělit tuto licenci, a odškodníte nás za jakékoli porušení této záruky. Neneseme odpovědnost ani neručíme žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů zveřejněných vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem stránek. V rozsahu povoleném zákonem se vzdáváte svých morálních práv (např. práva být identifikován jako autor nebo vznést námitku proti hanlivému zacházení) ve vašem obsahu. Pokračujte v publikování celého nebo části vašeho obsahu, včetně vašich fotografií, komentářů, profilu, jména, města a země, a to i v případě, že změníte názor a chcete, abychom jej odstranili a/nebo již nejste na webu registrováni.

6. VÁŠ OBSAH – CO NESMÍTE DĚLAT

Na Stránku nesmíte odesílat žádný materiál, který je: hanlivý, nepravdivý nebo zavádějící; urážlivé, vyhrožující nebo urážlivé; obscénní nebo sexuální povahy; nebo urážlivé, rasistické, sexistické, ageistické nebo které jinak diskriminují osoby na základě jejich rodinného stavu, sexuální orientace nebo náboženského přesvědčení. Na Stránku nesmíte odesílat žádný materiál, který by mohl: podporovat násilí; podporovat nebo učit chování, které je trestným činem, zakládá občanskoprávní odpovědnost nebo je jinak nezákonné; porušovat jakákoli práva duševního vlastnictví třetích stran; propagovat jakýkoli produkt nebo službu; vydávat se za někoho jiného nebo jinak zkreslovat vaši identitu, příslušnost nebo status; poškodit jakékoli aktivní soudní řízení, o kterém víte; způsobit někomu poplach, úzkost nebo úzkost; být technicky škodlivé (včetně, bez omezení, počítačových virů, logických bomb, trojských koní, červů, poškozených dat nebo jiného škodlivého nebo škodlivého softwaru, dat, komponent nebo chování); nebo porušíte tyto Podmínky nebo naše Zásady ochrany osobních údajů. Nesmíte odesílat odkazy na žádné webové stránky. Nesmíte se pokoušet obejít žádnou ochranu, kterou zavádíme pro bezpečnost a provoz stránek. Nesmíte znovu odeslat obsah, o kterém víte, že byl odstraněn.

7. POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ ÚČTU

Podle vlastního uvážení můžeme pozastavit a/nebo smazat jakýkoli uživatelský účet. Hlavní důvody, proč může být účet pozastaven nebo smazán, jsou:

Uživatel nedodržel Pokyny nebo tyto Podmínky; a/nebo jakýkoli komentář odeslaný uživatelským účtem byl považován za nevhodný.

O případném pozastavení vás budeme informovat e-mailem na adresu, kterou jste uvedli při registraci nebo při příštím pokusu o přístup ke svému účtu. Délka pozastavení nebo rozhodnutí o smazání účtu bude záviset na okolnostech. Pokud je váš účet pozastaven nebo smazán, nesmíte se bez našeho předchozího písemného souhlasu pokoušet znovu zaregistrovat nebo odeslat obsah prostřednictvím jiného účtu.

8. ODŠKODNĚNÍ

Odškodníte nás a zajistíte nám odškodnění za všechny ztráty, výdaje, náklady a závazky, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením těchto Podmínek.

9. TRANSAKCE UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY

Smlouvy o dodávce zboží vytvořené prostřednictvím našich stránek se řídí našimi dodacími podmínkami. Neoprávněný další prodej CRANBOURN® produkty jsou zakázány.

10. ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ

Spotřebitelé, kteří mají problém s obchodníkem ohledně produktu nebo služby zakoupené online, mohou spor vyřešit prostřednictvím postupu Evropské komise pro řešení sporů online („ODR“). Pokud byste měli problém s některým z našich produktů nebo služeb, můžete zde získat přístup k platformě ODR Hyperlink.

11. ODKAZY Z STRÁNEK

Pokud stránka nebo aplikace obsahuje odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout jejich používáním.

Pokud není uvedeno jinak, nejsme obchodně spojeni s žádnými produkty třetích stran, na které se odkazuje na našich Stránkách nebo v Aplikaci.

12. NAŠE ODPOVĚDNOST

Materiál zobrazený na našich stránkách je poskytován bez záruk, podmínek nebo záruk, pokud jde o jeho přesnost. V rozsahu povoleném zákonem my, ostatní členové naší skupiny společností a třetí strany s námi spojené tímto výslovně vylučujeme: všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva nebo práva vlastního kapitálu; a jakoukoli odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu vzniklou jakémukoli uživateli v souvislosti se stránkou nebo v souvislosti s používáním, nemožností použití nebo výsledky používání stránek, jakýchkoli webových stránek s nimi spojených a jakýchkoli zveřejněných materiálů na něm, včetně ztráty příjmu nebo výnosů, ztráty podnikání, ztráty zisku nebo smluv, ztráta očekávaných úspor, ztráta dat, ztráta dobrého jména nebo plýtvání časem řízení nebo kanceláře, ať už způsobené deliktem (včetně nedbalosti) porušením smlouvy nebo jinak, i když je to předvídatelné, za předpokladu, že tato podmínka nebrání nárokům na ztrátu nebo poškození vašeho hmotného majetku ani jiným nárokům na přímou finanční ztrátu, které nejsou vyloučeny žádnou z výše uvedených kategorií. To neovlivňuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí, ani naši odpovědnost za podvodné uvedení v omyl nebo nesprávné prohlášení o zásadní záležitosti, ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů.

13. PŘÍSTUP NA STRÁNKY

Přístup na naše stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo bez upozornění zrušit nebo upravit službu, kterou na našich stránkách poskytujeme. Neneseme odpovědnost, pokud bude naše stránka z jakéhokoli důvodu nedostupná kdykoli nebo po jakoukoli dobu.

Stránky částečně spoléhají na fungování softwaru. Software má chyby. I když budeme web monitorovat a snažit se opravit chyby, nemůžeme zaručit, že web nebo jakákoli jednotlivá funkce webu bude bez chyb, bude neustále dostupná a/nebo bez virů.

14. ŽÁDNÉ ZÁRUKY

Neposkytujeme žádnou záruku, ať už výslovnou nebo předpokládanou, jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení na jakékoli předpokládané záruky nebo předpokládané podmínky uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení. Všechny takové předpokládané podmínky a záruky jsou tímto vyloučeny.

15. ZMĚNY STRÁNKY NEBO APLIKACE

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah Stránek. V případě potřeby můžeme pozastavit přístup na Stránku nebo ji zavřít na dobu neurčitou. Jakýkoli materiál na Stránce může být kdykoli zastaralý a nejsme povinni takový materiál aktualizovat.

16. OBAVY

Máte-li jakékoli obavy ohledně materiálu, který se objevuje na našich stránkách, nebo pokud vidíte něco, o čem se důvodně domníváte, že porušuje tyto Smluvní podmínky nebo naše Pokyny, zašlete nám e-mail na adresu: [email protected]

17. PLATNOST

Pokud bude jakákoli část nebo ustanovení těchto podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost jakékoli jiné části nebo ustanovení.

18. CELÁ SMLOUVA

Tyto podmínky, směrnice a jakýkoli dokument v nich výslovně uvedený tvoří úplnou dohodu mezi námi a nahrazují všechny předchozí diskuse, korespondenci, jednání, předchozí ujednání, porozumění nebo dohodu mezi námi týkající se předmětu těchto podmínek. Každý z nás bere na vědomí, že ani jeden z nás se nespoléhá na jakékoli prohlášení nebo záruku (ať již učiněnou nevinně nebo z nedbalosti), která není stanovena v těchto podmínkách, pokynech nebo dokumentech, na něž se odkazuje, ani nebude mít žádné prostředky nápravy. . Každý z nás bere na vědomí a souhlasí s tím, že jediným opravným prostředkem, který má k dispozici za porušení těchto Podmínek, je porušení smlouvy podle těchto Podmínek. Nic v těchto podmínkách však neomezuje nebo vylučuje jakoukoli odpovědnost za podvod.

19. JURISDIKCE A PLATNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky se řídí anglickým právem. Anglické soudy budou mít výhradní jurisdikci pro jakýkoli spor související s těmito Podmínkami.

PŘIPOJTE SE K CESTĚ

Zaregistrujte se a získejte nejnovější CRANBOURN® novinky, události a starty.