Márka kerek

KERESS CRANBOURN® NYOMJA MEG

Egyesült Királyság - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

Észak Amerika - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

latin Amerika - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

Közel-Kelet és Afrika - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

Ázsia - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

Óceánia - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

FENNTARTHATÓ LUXUS ILLATOK

Felhasználási feltételek

Köszönjük, hogy ellátogatott a CRANBOURN-ba® a www.cranbourn.com webhelyen (a „Webhely”). Ez a dokumentum (a benne hivatkozott dokumentumokkal együtt) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek mellett Ön használhatja a Webhelyet.

Ha nem kívánja magára nézve kötelezőnek tekinteni ezeket a feltételeket, akkor ne használja az oldalt. Az oldal Ön általi használata a jelen feltételek elfogadásának minősül.

Ezeket a feltételeket időről időre módosíthatjuk, ezért kérjük, minden alkalommal tekintse át őket, amikor felkeresi a webhelyet. Mentse el a jelen Általános Szerződési Feltételek egy példányát későbbi hivatkozás céljából.

1. RÓLUNK:

A Webhelyet és az Alkalmazást a CRANBOURN (Holdings) Limited üzemelteti, amely Angliában és Walesben 11692479 cégszámon van bejegyezve, székhelye: 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Adószámunk GB 311 7674 14. A következő e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot: [email protected].

2. A OLDAL ÉS/VAGY ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Az Oldalt kizárólag személyes használatra használhatja. Szigorúan tilos az oldal kereskedelmi célú felhasználása. Alkalmanként jogosult egyes weboldalakat nyomtatni, feltéve, hogy nem nyomtatja ki a Webhely egészét vagy jelentős részét, és nem távolítják el a webhelyen található védjegyeket és szellemi tulajdonra vonatkozó megjegyzéseket.

Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, (akár közvetlenül, akár közvetve) (i) nem másolhatja, töltheti le, tárolhatja, elérhetővé teheti, terjesztheti, eladhatja vagy eladásra ajánlhatja fel a tartalmat vagy a webhelyet vagy alkalmazást vagy azok egy részét, vagy (ii) letölteni vagy más módon másolni bármilyen tartalmat, fájlt vagy adatot a Webhelyről adatbázis vagy publikáció létrehozása vagy feltöltése céljából.

3. REGISZTRÁCIÓ

Egynél több fiókot nem regisztrálhat.

Legalább 18 évesnek kell lennie ahhoz, hogy regisztráljon, és megjegyzéseket vagy fényképeket küldhessen az Oldalon keresztül.

Meg kell adnia egy naprakész e-mailt, amelyhez rendszeresen hozzáférhet, mivel előfordulhat, hogy fel kell venniük Önnel a kapcsolatot beadványaival kapcsolatban.

Tilos: megszemélyesíteni egy másik személyt, vagy megkísérelni azt; ne fedje fel jelszavát bárki másnak; engedélyezze bárki másnak az Ön fiókjának használatát, vagy bárki más fiókjának használatát. Ön felelős a fiókján keresztül benyújtott összes beadványért. Ha azt gyanítja, hogy valaki más hozzáférhet az Ön jelszavához vagy fiókjához, vagy használja azt, a lehető leghamarabb értesítenie kell minket e-mailben. [email protected]

4. KAPCSOLAT AZ OLDALRA

E-mailben elküldheti barátainak webhelyeinkre vagy azon belüli meghatározott oldalainkra mutató hivatkozásokat.

5. AZ ÖN TARTALMA – AMIT TEGYÜNK

Fenntartjuk a jogot az Ön által beküldött tartalom egészének vagy egy részének közzétételére, szerkesztésére vagy eltávolítására, beleértve, de nem kizárólagosan a profiljában található részleteket (pl. neve, városa, országa), az Ön által beküldött fényképeket vagy megjegyzéseket (" Az Ön tartalma”).

Felhívjuk figyelmét, hogy ha tartalmat küld be a Webhelyen keresztül, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott képeket feltöltsék a Google Képekbe vagy bármely más, általunk kiválasztott keresőmotorba.

Tartalomnak a Webhelyre való elküldésével örökös, jogdíjmentes, világméretű, visszavonhatatlan, nem kizárólagos engedélyt ad nekünk az Ön Tartalmának használatára, másolására, szerkesztésére, adaptálására, közzétételére, fordítására, elérhetővé tételére, közlésére, terjesztésére és allicencelésére. (egészben vagy részben) bármilyen célra. Jogunk van továbbá felfedni az Ön személyazonosságát bármely harmadik félnek, aki azt állítja, hogy az Ön által a Webhelyen keresztül közzétett vagy feltöltött bármely anyag sérti szellemi tulajdonjogait vagy a magánélethez való jogát. Tartalmának elküldésével szavatolja, hogy jogában áll megadni ezt a licencet, és kártalanít minket a garancia megsértése esetén. Nem vagyunk felelősek, és nem vállalunk felelősséget harmadik fél felé az Ön vagy a Webhely bármely más felhasználója által közzétett anyagok tartalmáért vagy pontosságáért. A törvény által megengedett mértékig Ön lemond a Tartalmával kapcsolatos erkölcsi jogairól (pl. a szerzőként való azonosításhoz vagy a megalázó bánásmód kifogásolásához). Folytassa Tartalma egészének vagy egy részének közzétételét, beleértve fényképeit, megjegyzéseit, profilját, nevét, városát és országát, még akkor is, ha meggondolja magát, és azt szeretné, hogy távolítsuk el, és/vagy már nem regisztrált a Webhelyre.

6. AZ ÖN TARTALMA – MIT TILOS TENNI

Nem küldhet be olyan anyagot az Oldalra, amely: rágalmazó, hamis vagy félrevezető; sértő, fenyegető vagy sértő; obszcén vagy szexuális jellegű; vagy sértő, rasszista, szexista, időskori vagy más módon diszkriminatív személyeket családi állapotuk, szexuális irányultságuk vagy vallási meggyőződésük alapján. Nem küldhet be olyan anyagot a webhelyre, amely valószínűleg: erőszakra ösztönöz; bátorít vagy tanít olyan magatartásra, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősséget von maga után, vagy más módon jogellenes; megsérteni harmadik fél szellemi tulajdonjogát; reklámozzon bármilyen terméket vagy szolgáltatást; bárki másnak adja ki magát, vagy más módon hamisan adja meg személyazonosságát, hovatartozását vagy státuszát; sért minden olyan aktív jogi eljárást, amelyről tudomása van; riadalmat, szorongást vagy szorongást keltsen valakiben; műszakilag károsak (beleértve többek között a számítógépes vírusokat, logikai bombákat, trójai falókat, férgeket, sérült adatokat vagy egyéb rosszindulatú vagy káros szoftvereket, adatokat, összetevőket vagy magatartást); vagy megszegi a jelen Feltételeket vagy az Adatvédelmi szabályzatunkat. Nem küldhet hivatkozásokat semmilyen webhelyre. Nem szabad megpróbálnia megkerülni az általunk a Webhely biztonsága és működése érdekében bevezetett védelmet. Nem küldhet be újra olyan tartalmat, amelyről tudja, hogy eltávolították.

7. A FIÓK FELFÜGGESZTÉSE VAGY MEGSZŰNÉSE

Felfüggeszthetünk és/vagy törölhetünk bármely felhasználói fiókot saját belátásunk szerint. A fiókok felfüggesztésének vagy törlésének fő okai a következők:

A felhasználó nem tartotta be az Irányelveket vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket; és/vagy a felhasználói fiók által beküldött bármely megjegyzést nem megfelelőnek minősítették.

A felfüggesztésről e-mailben értesítjük a regisztráció során megadott címre, vagy amikor legközelebb megpróbál hozzáférni fiókjához. A felfüggesztés időtartama vagy a fiók törlésére vonatkozó döntés a körülményektől függ. Ha fiókját felfüggesztjük vagy töröljük, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem kísérelhet meg újra regisztrálni vagy tartalmat küldeni egy másik fiókon keresztül.

8. KÁRTÉRÍTÉS

Ön kártalanít minket, és mentesít bennünket minden olyan veszteség, kiadás, költség és kötelezettség tekintetében, amely a jelen Feltételek megszegésének eredményeként vagy azzal összefüggésben merül fel.

9. A OLDALON KERESZTÜL KÖTÖTT TRANZAKCIÓK

A Webhelyünkön keresztül létrejött áruszállítási szerződésekre Szállítási Feltételeink az irányadók. A CRANBOURN jogosulatlan viszonteladása® termékek tilosak.

10. ONLINE VITÁS RENDEZÉS

Azok a fogyasztók, akiknek problémájuk van egy kereskedővel egy online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság online vitarendezési (ODR) eljárása útján rendezhetik a vitát. Ha problémája van valamelyik termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal, itt érheti el az ODR platform hiperhivatkozását.

11. LINKEK AZ OLDALRÓL

Ahol a Webhely vagy az Alkalmazás más webhelyekre és harmadik felek által biztosított forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek a hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják. Nincs befolyásunk az ilyen webhelyek vagy források tartalmára, és nem vállalunk felelősséget értük, illetve a használatukból eredő veszteségekért vagy károkért.

Eltérő rendelkezés hiányában nem állunk kereskedelmi kapcsolatban semmilyen harmadik féltől származó termékkel, amelyre a Webhelyünkön vagy az Alkalmazásban hivatkozunk.

12. FELELŐSSÉGÜNK

Az oldalunkon megjelenített anyagokat a pontosságára vonatkozó garancia, feltételek vagy szavatosság nélkül biztosítjuk. A törvény által megengedett mértékig mi, cégcsoportunk más tagjai és hozzánk kapcsolódó harmadik felek ezennel kifejezetten kizárunk: minden olyan feltételt, garanciát és egyéb feltételt, amelyre egyébként törvény, általános jog vagy méltányossági törvény utalhat; és bármilyen felelősséget bármilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely bármely felhasználónál a Webhellyel kapcsolatban vagy a Webhely, az arra hivatkozott webhelyek és bármely közzétett anyag használatával, használatának képtelenségével vagy használatának eredményeivel kapcsolatban merült fel. ideértve a bevétel- vagy bevételkiesést, az üzleti tevékenység elvesztését, a nyereség vagy a szerződések elvesztését, a várható megtakarítások elvesztését, az adatok elvesztését, a goodwill elvesztését vagy az elvesztegetett kezelési vagy irodai időt, akár károkozás (beleértve a gondatlanságot is) szerződésszegés okozta. vagy más módon, még akkor is, ha előrelátható, feltéve, hogy ez a feltétel nem akadályozza meg az Ön tárgyi vagyonának elvesztésével vagy károsodásával kapcsolatos követeléseket, vagy bármely más olyan közvetlen anyagi veszteséggel kapcsolatos követelést, amelyet a fenti kategóriák egyike sem zár ki. Ez nem érinti felelősségünket a gondatlanságunkból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, sem a csalárd megtévesztésért vagy az alapvető ügyben való megtévesztésért való felelősségünket, sem pedig más olyan felelősségünket, amely a vonatkozó törvények szerint nem zárható ki vagy nem korlátozható.

13 . AZ OLDAL ELÉRÉSE

Az oldalunkhoz való hozzáférés átmenetileg engedélyezett, és fenntartjuk a jogot, hogy az oldalunkon nyújtott szolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk. Nem vállalunk felelősséget, ha Webhelyünk bármilyen okból bármikor vagy bármely ideig nem elérhető.

A Webhely működése részben szoftverre támaszkodik. A szoftverben hibák vannak. Miközben figyelemmel kísérjük a Webhelyet és megpróbáljuk kijavítani a hibákat, nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely vagy a Webhely bármely egyedi funkciója hibamentes, folyamatosan elérhető és/vagy vírusmentes lesz.

14. NINCS GARANCIA

Semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk, beleértve, de nem kizárólagosan, a megfelelő minőségre, egy adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés hiányára vonatkozó vélelmezett garanciákat vagy hallgatólagos feltételeket. Minden ilyen hallgatólagos feltétel és garancia kizárt.

15. AZ OLDAL VAGY ALKALMAZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI

Fenntartjuk a jogot, hogy az Oldal tartalmát bármikor megváltoztassuk. Szükség esetén felfüggeszthetjük a Webhelyhez való hozzáférést, vagy határozatlan időre bezárhatjuk. A Webhelyen található bármely anyag bármikor elavult lehet, és nem vagyunk kötelesek frissíteni az ilyen anyagokat.

16. Aggályok

Ha bármilyen aggálya van a webhelyünkön megjelenő anyagokkal kapcsolatban, vagy ha olyasmit lát, amelyről megalapozottan úgy gondolja, hogy sérti a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az Irányelveinket, kérjük, írjon nekünk a következő címre: [email protected]

17. ÉRVÉNYESSÉG

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része vagy rendelkezése jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az semmilyen más rész vagy rendelkezés érvényességét nem érinti.

18. TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen Általános Szerződési Feltételek, az Irányelvek és az azokban kifejezetten hivatkozott dokumentumok alkotják a teljes megállapodást közöttünk, és felülírnak minden korábbi megbeszélést, levelezést, tárgyalást, korábbi megállapodást, megértést vagy megállapodást közöttünk a jelen Feltételek tárgyával kapcsolatban. Mindannyian tudomásul vesszük, hogy egyikünk sem támaszkodik olyan nyilatkozatra vagy garanciára (akár ártatlanul, akár gondatlanságból), és egyikünk sem támaszkodik vagy nem fog jogorvoslattal rendelkezni, amely nem szerepel a jelen Általános Szerződési Feltételekben, az Irányelvekben vagy az azokban hivatkozott dokumentumokban. . Mindannyian tudomásul veszik és elfogadjuk, hogy a jelen Feltételek megszegése esetén az egyetlen jogorvoslati lehetőség a jelen Feltételek és Kikötések szerinti szerződésszegés. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a csalásért való felelősséget.

19. JOGHATÓSÁG ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Feltételekre az angol jog az irányadó. Az angol bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármely vitában.

CSATLAKOZZ AZ UTAZÁSHOZ

Regisztráljon, hogy megkapja a legújabb CRANBOURN-t® hírek, események és indulások.