Merke rundell

SØK CRANBOURN® TRYKK

Betingelser og vilkår

Takk for at du besøkte CRANBOURN® nettstedet på www.cranbourn.com ("nettstedet"). Dette dokumentet (sammen med dokumentene det refereres til i det) forteller deg vilkårene og betingelsene som du kan bruke nettstedet på.

Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, bør du ikke bruke siden. Bruk av nettstedet av deg skal anses som din aksept av disse vilkårene og betingelsene.

Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen, så vennligst les dem hver gang du besøker nettstedet. Du bør lagre en kopi av disse vilkårene og betingelsene for fremtidig referanse.

1. OM OSS:

Nettstedet og applikasjonen drives av CRANBOURN (Holdings) Limited, et selskap registrert i England og Wales under selskapsnummer 11692479, med sitt registrerte kontor på 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

VAT-nummeret vårt er GB 311 7674 14. Du kan kontakte oss ved å bruke følgende e-postadresse: [email protected].

2. BRUKE NETTSTEDET OG/ELLER APPLIKASJONEN

Du kan kun bruke nettstedet til personlig bruk. Enhver kommersiell bruk av nettstedet er strengt forbudt. Du har tillatelse til å skrive ut individuelle nettsider av og til, forutsatt at du ikke skriver ut hele eller en vesentlig del av nettstedet og at varemerkene og merknadene om immaterielle rettigheter inkludert på nettstedet ikke fjernes.

Med mindre annet er angitt i disse vilkårene og betingelsene, må du ikke (enten direkte eller indirekte) (i) kopiere, laste ned, lagre, gjøre tilgjengelig, distribuere, selge eller tilby å selge hele eller deler av innholdet eller nettstedet eller applikasjonen, eller (ii) laste ned eller på annen måte kopiere innhold, filer eller data fra nettstedet for å lage eller fylle ut en database eller publikasjon av noe slag.

3. REGISTRERING

Du må ikke registrere mer enn én konto.

Du må være minst 18 år gammel for å registrere deg og sende inn kommentarer eller bilder via nettstedet.

Du må oppgi en oppdatert e-post som du har regelmessig tilgang til, da vi kanskje må kontakte deg angående dine innsendinger.

Du må ikke: etterligne eller prøve å etterligne en annen person; oppgi passordet ditt til noen andre; la noen andre bruke kontoen din, eller bruke andres konto. Du er ansvarlig for alle innsendinger som gjøres via kontoen din. Hvis du mistenker at noen andre kan ha tilgang til, eller bruker, passordet eller kontoen din, må du varsle oss så snart som mulig ved å sende e-post [email protected]

4. LENGING TIL SIDEN

Du kan sende lenker til vennene dine på e-post til våre sider eller spesifikke sider på den.

5. INNHOLDET DITT – HVA VI FÅR GJØRE

Vi forbeholder oss retten til å publisere, redigere eller fjerne alt eller deler av innhold du sender inn, inkludert men ikke begrenset til detaljer i profilen din (f.eks. navn, by, land), fotografier eller kommentarer du kan ha sendt inn (" Innholdet ditt").

Vær oppmerksom på at ved å sende inn innhold via nettstedet, samtykker du til at alle bilder du gir blir lastet opp til Google Bilder eller en annen søkemotor valgt av oss.

Ved å sende inn innhold til nettstedet gir du oss en evigvarende, royaltyfri, verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, kopiere, redigere, tilpasse, publisere, oversette, gjøre tilgjengelig, kommunisere, distribuere og underlisensiere innholdet ditt (helt eller delvis) for ethvert formål. Vi har også rett til å avsløre identiteten din til enhver tredjepart som hevder at materiale som er lagt ut eller lastet opp av deg gjennom nettstedet utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv. Ved å sende inn innholdet ditt garanterer du at du har rett til å gi denne lisensen, og du holder oss skadesløs for ethvert brudd på denne garantien. Vi er ikke ansvarlige, eller ansvarlige overfor noen tredjepart, for innholdet eller nøyaktigheten til noe materiale som er lagt ut av deg eller andre brukere av nettstedet. I den grad loven tillater det, gir du avkall på dine moralske rettigheter (f.eks. retten til å bli identifisert som forfatter eller til å protestere mot nedsettende behandling) i innholdet ditt. Fortsett å publisere hele eller deler av innholdet ditt, inkludert bilder, kommentarer, profil, navn, by og land, selv om du ombestemmer deg og vil at vi skal fjerne det og/eller du ikke lenger er registrert på nettstedet.

6. INNHOLDET DITT – HVA DU IKKE FÅR GJØRE

Du må ikke sende inn noe materiale til nettstedet som er: ærekrenkende, falskt eller villedende; fornærmende, truende eller fornærmende; uanstendig eller av seksuell karakter; eller støtende, rasistisk, sexistisk, aldersistisk eller som på annen måte diskriminerer personer basert på deres sivilstatus, seksuelle legning eller religiøse tro. Du må ikke sende inn noe materiale til nettstedet som sannsynligvis vil: oppmuntre til vold; oppmuntre til eller undervise i atferd som er en straffbar handling, gir opphav til sivilt ansvar eller på annen måte er ulovlig; krenke tredjeparts immaterielle rettigheter; annonsere for produkter eller tjenester; utgi seg for noen andre eller på annen måte gir en feilaktig fremstilling av din identitet, tilknytning eller status; skade enhver aktiv rettssak som du er klar over; forårsake noen alarm, angst eller nød; være teknisk skadelig (inkludert, uten begrensning, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, ødelagte data eller annen ondsinnet eller skadelig programvare, data, komponenter eller atferd); eller bryte disse vilkårene og betingelsene, eller våre retningslinjer for personvern. Du kan ikke sende inn lenker til noen nettsteder. Du må ikke prøve å omgå noen beskyttelse vi har på plass for sikkerheten og driften av nettstedet. Du må ikke sende inn innhold som du er klar over er fjernet på nytt.

7. SUSPENSERING ELLER OPPSIGELSE AV KONTO

Vi kan suspendere og/eller slette enhver brukerkonto etter eget skjønn. Hovedårsakene til at en konto kan bli suspendert eller slettet er:

Brukeren unnlot å overholde retningslinjene eller disse vilkårene og betingelsene; og/eller enhver kommentar sendt inn av brukerkontoen ble ansett som upassende.

Vi vil varsle deg om eventuell suspensjon via e-post til adressen du oppga under registreringen eller neste gang du prøver å få tilgang til kontoen din. Lengden på suspensjonen eller beslutningen om å slette en konto vil avhenge av omstendighetene. Hvis kontoen din er suspendert eller slettet, må du ikke forsøke å registrere deg på nytt eller sende inn innhold via en annen konto uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

8. ERSTATNING

Du vil holde oss skadesløs og holde oss skadesløs mot alle tap, utgifter, kostnader og forpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene.

9. TRANSAKSJONER SLUTTET GJENNOM NETTSTEDET

Kontrakter for levering av varer dannet gjennom nettstedet vårt er underlagt våre vilkår og betingelser for levering. Det uautoriserte videresalget av CRANBOURN® produkter er forbudt.

10. ONLINE TVISTLØSNING

Forbrukere som har et problem med en forhandler angående et produkt eller en tjeneste kjøpt på nettet, kan avgjøre tvisten gjennom EU-kommisjonens prosedyre for onlinetvistløsning (“ODR”). Skulle du ha et problem med noen av våre produkter eller tjenester, kan du få tilgang til ODR-plattformen Hyperlink her.

11. LENKER FRA SIDEN

Der nettstedet eller applikasjonen inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt for din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene og påtar oss intet ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå fra din bruk av dem.

Med mindre annet er oppgitt, er vi ikke kommersielt assosiert med tredjepartsprodukter som det refereres til på nettstedet vårt eller i applikasjonen.

12. VÅRT ANSVAR

Materialet som vises på nettstedet vårt leveres uten garantier, betingelser eller garantier for nøyaktigheten. I den grad det er tillatt ved lov, ekskluderer vi, andre medlemmer av vår gruppe av selskaper og tredjeparter knyttet til oss herved uttrykkelig: alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått av lov, felles lov eller lov om egenkapital; og ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte eller følgetap eller skade påført av en bruker i forbindelse med nettstedet eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller resultater av bruken av nettstedet, eventuelle nettsteder som er koblet til det og alt materiale som er lagt ut på det, inkludert tap av inntekt eller inntekt, tap av virksomhet, tap av fortjeneste eller kontrakter, tap av forventede besparelser, tap av data, tap av goodwill eller bortkastet administrasjon eller kontortid enten det er forårsaket av tort (inkludert uaktsomhet) kontraktsbrudd eller på annen måte, selv om det er forutsigbart, forutsatt at denne betingelsen ikke skal forhindre krav om tap av eller skade på din materielle eiendom eller andre krav for direkte økonomisk tap som ikke er ekskludert av noen av kategoriene ovenfor. Dette påvirker ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som oppstår på grunn av vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar for uredelig uriktig fremstilling eller uriktig fremstilling av en grunnleggende sak, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

1. 3 . TILGANG TIL SIDEN

Tilgang til nettstedet vårt er midlertidig tillatt, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vi tilbyr på nettstedet uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlige hvis siden vår av en eller annen grunn er utilgjengelig til enhver tid eller i en hvilken som helst periode.

Siden er delvis avhengig av programvare for å fungere. Programvaren har feil. Selv om vi vil overvåke nettstedet og prøve å fikse feil, kan vi ikke garantere at nettstedet eller noen individuelle funksjoner på nettstedet vil være feilfritt, tilgjengelig hele tiden og/eller fri for virus.

14. INGEN GARANTIER

Vi gir ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, av noe slag inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier eller underforståtte vilkår for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Alle slike underforståtte vilkår og garantier er herved ekskludert.

15. ENDRINGER PÅ NETTSTEDET ELLER APPLIKASJONEN

Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på nettstedet når som helst. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til nettstedet eller stenge det på ubestemt tid. Alt av materialet på nettstedet kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

16. BEKYMRINGER

Hvis du har noen bekymringer angående materialet som vises på nettstedet vårt, eller hvis du ser noe som du med rimelighet mener bryter disse vilkårene og betingelsene eller retningslinjene våre, vennligst send oss en e-post på: [email protected]

17. GYLDIGHET

Hvis noen del eller bestemmelse av disse vilkårene og betingelsene blir funnet å være ulovlige eller ikke kan håndheves, skal dette ikke påvirke gyldigheten av noen annen del eller bestemmelse.

18. HELE AVTALEN

Disse vilkårene og betingelsene, retningslinjene og ethvert dokument som det er uttrykkelig referert til i dem, utgjør hele avtalen mellom oss og erstatter alle tidligere diskusjoner, korrespondanse, forhandlinger, tidligere ordninger, forståelse eller avtaler mellom oss knyttet til emnet i disse vilkårene og betingelsene. Hver av oss erkjenner at ingen av oss stoler på, eller vil ha noen rettsmidler i forhold til, noen representasjon eller garanti (enten laget uskyldig eller uaktsomt) som ikke er angitt i disse vilkårene og betingelsene, retningslinjene eller dokumentene det refereres til i dem . Hver av oss erkjenner og godtar at den eneste tilgjengelige løsningen for brudd på disse vilkårene og betingelsene skal være brudd på kontrakten under disse vilkårene og betingelsene. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene virker imidlertid for å begrense eller utelukke noe ansvar for svindel.

19. JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt engelsk lov. De engelske domstolene skal ha eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist knyttet til disse vilkårene og betingelsene.

BLI MED PÅ REISEN

Registrer deg for å motta den nyeste CRANBOURN® nyheter, arrangementer og lanseringer.