Márka kerek

KERESS CRANBOURN® NYOMJA MEG

Egyesült Királyság - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

Észak Amerika - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

latin Amerika - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

Közel-Kelet és Afrika - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

Ázsia - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

Óceánia - Kérjük, válassza ki a nyelvet:

FENNTARTHATÓ LUXUS ILLATOK

Márkaeszközök és digitális média szabályzat

Ez egy licencszerződés Ön és az CRANBOURN között® amely elmagyarázza, hogyan használhatja Ön vagy cége fényképeket, illusztrációkat, vektorokat és videoklipeket (egyenként és együttesen „tartalmakat”), amelyeket Ön letölt és licencelt az CRANBOURN-től®. Tartalom letöltésével az CRANBOURN-ről®, Ön elfogadja a jelen megállapodás feltételeit.

A licencelt tartalmat az alább biztosított jogokkal összhangban és nem korlátozva bármilyen módon használhatja (lásd alább a Korlátozott felhasználásokat). Ezekre a korlátozásokra és a jelen megállapodás többi feltételeire is figyelemmel.

A jelen megállapodás értelmében a „használat” a Licencbe adott anyag másolását, reprodukálását, módosítását, szerkesztését, szinkronizálását, előadását, megjelenítését, sugárzását, közzétételét vagy más módon történő felhasználását jelenti. Kérjük, feltétlenül olvassa el az alábbi Korlátozott felhasználások részt a kivételekért.

1. Korlátozott felhasználás:

Tilos a jogellenes használat.
Nem használhat fel pornográf, rágalmazó vagy más jogellenes módon a tartalmat erőszak vagy gyűlölet előmozdítására, vagy bármely vonatkozó szabályozás (beleértve a sporttartalmakat, a sportliga vagy az irányító testület által kiadott korlátozásokat vagy jogosítványokat) vagy iparági kódexek megsértésére.

A szerkesztői tartalom módosítása tilos.
A „szerkesztői” vagy „szerkesztési célú” megjelölésű tartalom levágható vagy más módon szerkeszthető műszaki minőség érdekében, feltéve, hogy a tartalom szerkesztési sértetlensége nem sérül, de a tartalmat más módon nem módosíthatja.

Nincs önálló fájlhasználat.
Semmilyen módon nem használhatja fel a tartalmat, amely lehetővé teszi mások számára, hogy önálló fájlként töltsenek le, bontsanak ki vagy terjeszthessenek újra tartalmat (ez csak magát a tartalomfájlt jelenti, külön a projekttől vagy a végfelhasználástól).

Nincs a szerzőség hamis ábrázolása.
Nem állíthatja hamisan, hogy Ön egy olyan mű eredeti alkotója, amely nagyrészt licencelt tartalomból áll. Például nem hozhat létre műalkotásokat kizárólag licencelt tartalom alapján, és nem állíthatja, hogy Ön a szerző.

A szerkesztői tartalom kereskedelmi célú felhasználása tilos.
Hacsak nincs kifejezetten engedélyezve az CRANBOURN-ben®, nem használhatja fel a „szerkesztői” vagy „szerkesztési célú” megjelölésű tartalmat kereskedelmi, promóciós, reklámozási, ajánlási, reklámozási, szerencsejáték/fogadás/játék- vagy áruforgalmi célra. Az ilyen típusú tartalmakat elsősorban szerkesztői célokra szánják, azaz olyan leíró célokat, mint például a híradások és az aktuális események megvitatása vagy más emberi érdekű témák.

Nincsenek igény szerinti termékek.
Hacsak az CRANBOURN kifejezetten nem engedélyezi®, nem használhat tartalmat „igény szerinti” termékekkel kapcsolatban (pl. olyan termékek, amelyekben egy licenccel rendelkező képet egy harmadik fél választ ki az ilyen termék rendelésre történő testreszabásához), beleértve, korlátozás nélkül, képeslapok, bögrék, pólók, naptárak, poszterek, képernyővédők vagy háttérképek mobiltelefonokon vagy hasonló termékek, ide tartozik a termékek egyedi tervezésű weboldalakon keresztül történő értékesítése.

Nincsenek elektronikus sablonok.
Hacsak az CRANBOURN kifejezetten nem engedélyezi®, nem használhat tartalmat a viszonteladásra vagy egyéb terjesztésre szánt elektronikus vagy digitális sablonokban (például webhelysablonok, névjegykártya-sablonok, elektronikus üdvözlőlap-sablonok és prospektus-tervezősablonok).

Tilos védjegyben vagy logóban használni.
Hacsak az CRANBOURN kifejezetten nem engedélyezi®, nem használhatja a tartalmat (részben vagy egészben) védjegy, formatervezési védjegy, kereskedelmi név, cégnév, szolgáltatási védjegy vagy logó megkülönböztető vagy megkülönböztető jellemzőjeként. Ezenkívül nem jogosult (semmilyen joghatóságban) az ilyen tartalmat (részben vagy egészben) védjegyként bejegyeztetni, illetve nem hivatkozhat ilyen bejegyzésekre, korábbi használatokra és/vagy felhalmozott jóindulatra, hogy megakadályozza a tartalom vagy bármilyen hasonló tartalom (beleértve a mi, ügyfeleink vagy az ilyen tartalom szerzői jogának tulajdonosát is).

Nincs gépi tanulás, mesterséges intelligencia vagy biometrikus technológia használata.
Hacsak az CRANBOURN kifejezetten nem engedélyezi®, nem használhatja fel a tartalmat (beleértve a feliratinformációkat, kulcsszavakat vagy a tartalomhoz kapcsolódó egyéb metaadatokat) gépi tanulási és/vagy mesterséges intelligencia céljára, vagy olyan technológiákhoz, amelyeket természetes személyek azonosítására terveztek vagy szánnak.

Nincs metaadat-kihasználás.
Hacsak az CRANBOURN kifejezetten nem engedélyezi®, nem használhatja a feliratinformációkat, kulcsszavakat, kísérőszöveget vagy más, a tartalomhoz kapcsolódó metaadatokat a tartalomtól függetlenül, és nem engedélyezheti harmadik feleknek a tartalomhoz kapcsolódó ilyen információk elérését vagy felhasználását.

Szerkesztői tartalom vagy jogvédett videótartalom NFT használata tilos.
Hacsak az CRANBOURN kifejezetten nem engedélyezi®, nem használhat semmilyen „szerkesztői” vagy „szerkesztési célú” megjelölésű tartalomelemet, illetve semmilyen jogra kész videotartalmat eladásra vagy egyéb terjesztésre szánt megváltoztathatatlan digitális eszközzel kapcsolatban.

2. Szellemi tulajdonjogok.

Az összes licencelt tartalom az CRANBOURN tulajdonában van® vagy annak tartalomszolgáltatói. CRANBOURN® és a tartalomszolgáltatók fenntartanak minden olyan jogot, amelyet a jelen megállapodás kifejezetten nem biztosít. Ön nem érvényesíthet semmilyen jogot a közös jogkezelő szervezettől, közösségi média webhelytől, tartalommegosztó platformtól vagy bármely más harmadik féltől származó bevételre a licencelt tartalom fénymásolásával, digitális másolásával, megosztásával, terjesztésével vagy más másodlagos felhasználásával kapcsolatban.

2.1 Forrás:

Ha a tartalmat szerkesztői vagy tanulmányi célokra használod, akkor a tartalom mellé vagy a produkciós kreditekben szerepeltetni kell egy kreditet. A jóváírásnak a következő formában kell lennie, vagy az CRANBOURN tartalmat kísérő feliratinformációiban meghatározott módon® webhely: „[Fotós neve]/ [Gyűjtemény neve] az CRANBOURN-n keresztül®.”

Ha licencelt tartalmat használnak fel olyan audio/vizuális produkcióban, ahol a krediteket más, licencelt anyagok szolgáltatóinak tulajdonítják, akkor hasonló méretű és elhelyezésű kreditet kell megadnia. A jóváírásnak a következő formában kell lennie, vagy az CRANBOURN tartalmat kísérő feliratinformációiban meghatározott módon® webhely: „[Videó] [Kép], amelyet [előadó neve]/[gyűjtemény neve] biztosít az CRANBOURN-n keresztül®.”

Használhatja az CRANBOURN nevét® és/vagy tartalomszolgáltatói a forrás megadásához szükséges. Ennek ellenére nem használhatja más módon a nevüket, logóikat vagy védjegyeiket előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül.

2.2 Felmondás/Lemondás/Visszavonás:

CRANBOURN® bármikor felmondhatja ezt a szerződést, ha megszegi a jelen vagy az CRANBOURN-vel kötött bármely más szerződés bármely feltételét®, ebben az esetben azonnal: abba kell hagynia a tartalom használatát, törölnie vagy megsemmisítenie a másolatokat, és kérésre meg kell erősítenie az CRANBOURN-nek® írásban jelezze, hogy eleget tett ezeknek a követelményeknek.

A közösségi média megszűnése. Ha a tartalmat közösségimédia-platformon vagy más harmadik fél weboldalán használja, és a platform vagy weboldal a tartalmat saját célra vagy a jelen megállapodással ellentétes módon használja (vagy bejelenti, hogy használni kívánja), a jogok Az ilyen használatra engedélyezett azonnali hatályú, és ebben az esetben az CRANBOURN®kérésére Ön beleegyezik, hogy eltávolítsa a tartalmat az ilyen platformról vagy webhelyről.

3. Általános rendelkezések.

3.1 Hozzárendelés:

Ez a megállapodás az Ön személyére vonatkozik, és Ön nem ruházhatja át az CRANBOURN nélkül®előzetes írásbeli hozzájárulása. CRANBOURN® ezt a megállapodást előzetes értesítés és hozzájárulás nélkül átruházhatja bármely vállalati leányvállalatra vagy bármely érdekeltségű jogutódjára, feltéve, hogy az ilyen jogalany vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket.

3.2 Audit:

Ön ésszerű értesítés mellett beleegyezik az CRANBOURN szolgáltatásba® mintapéldányok olyan projektekről vagy végfelhasználásokról, amelyek licencelt tartalmat tartalmaznak, beleértve az CRANBOURN biztosítását® ingyenes hozzáféréssel bármely fizetős vagy más módon korlátozott hozzáférésű webhelyhez vagy platformhoz, ahol tartalmat reprodukálnak. Ezen túlmenően, ésszerű értesítés mellett, az CRANBOURN® saját belátása szerint, akár saját alkalmazottain, akár harmadik félen keresztül ellenőrizheti az Ön feljegyzéseit, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a jelen szerződéshez és a licencelt tartalom Ön általi használatához, hogy ellenőrizze a jelen szerződés feltételeinek való megfelelést.

3.3 Elektronikus tárolás:

Ön beleegyezik, hogy megtartja a szerzői jogi szimbólumot, az CRANBOURN nevét®, a tartalom azonosítószáma és minden egyéb információ vagy metaadat, amely az eredeti tartalmat tartalmazó elektronikus fájlba beágyazható, valamint a megfelelő biztonság fenntartása érdekében, hogy megvédje a tartalmat a harmadik felek általi jogosulatlan felhasználástól. A tartalomról biztonsági mentés céljából egy (1) másolatot készíthet.

3.4 Irányadó jog/ Választottbíróság.

Az Egyesült Királyságban Anglia és Wales törvényei az irányadóak erre a megállapodásra. A jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat véglegesen kötelező erejű, bizalmas választottbírósági eljárás útján kell rendezni, egyetlen választottbíró által, akit az i) pontban a választottbíró kiválasztására vonatkozó szabályok és eljárások szerint választanak ki, ha Ön Észak-Amerikában tartózkodik: a JAMS gyorsított eljárása az átfogó választottbírósági eljárásban. Szabályok és eljárások („JAMS”); vagy ii) ha Ön Észak-Amerikán kívül tartózkodik: a Nemzetközi Vitarendezési Központ ("ICDR") vagy a JAMS (az alkalmazandó szabályokat az Ön belátása szerint kell meghatározni), hatályos a választottbírósági eljárás megkezdésének napján. a következő joghatóságok közül (amelyik a legközelebb áll Önhöz): New York, New York; London, Anglia; Párizs, Franciaország; München, Németország; Madrid, Spanyolország; Milánó, Olaszország; Sydney, Ausztrália; Tokió, Japán; vagy Szingapúr. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni, és minden dokumentumot angol nyelven kell bemutatni és iktatni. A választottbíró döntése végleges és kötelező a felekre nézve, és a választottbírósági határozatról ítélet születhet, és azt bármely illetékes bíróság végrehajthatja. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem szabályozza ezt a megállapodást. A pernyertes fél jogosult az ésszerű jogi költségeinek megtérítésére, ideértve a keresetének vagy védekezésének azon szempontjával kapcsolatos jogi költségeket is, amelyekben az elsőbbséget élvezi, és az ezzel ellentétes költségeket be kell számítani. A fentiek ellenére az CRANBOURN® jogosult bármilyen jogi vagy méltányos keresetet vagy eljárást megindítani és üldözni bármely illetékes bíróság előtt, hogy tiltó vagy egyéb jogorvoslatot kérjen Önnel szemben abban az esetben, ha az CRANBOURN véleménye szerint®, az ilyen intézkedés szükséges vagy kívánatos az CRANBOURN védelme érdekében®'S szellemi tulajdonjogok. A felek megállapodnak abban, hogy az egyébként alkalmazandó elévülés(ek) ellenére a választottbírósági eljárást a követelés alapjául szolgáló cselekmények, események vagy események után két éven belül meg kell kezdeni.

3.5 Elválaszthatóság:

Ha a jelen megállapodás egy vagy több rendelkezése bármely tekintetben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a többi rendelkezés érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát ez nem érinti. Az ilyen rendelkezéseket csak a végrehajthatóvá tételükhöz szükséges mértékben szabad felülvizsgálni.

3.6 Lemondás:

A felek kifejezett írásbeli lemondásán kívül egyetlen intézkedése sem értelmezhető a jelen megállapodás bármely rendelkezésétől való lemondásként.

A felhasználó nem tartotta be az Irányelveket vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket; és/vagy a felhasználói fiók által beküldött bármely megjegyzést nem megfelelőnek minősítették.

3.7 A teljes szerződés:

A jelen megállapodás egyetlen feltétele sem adható hozzá vagy törölhető, kivéve, ha azt írásban tették, és mindkét fél írásban elfogadta, vagy ha az CRANBOURN elektronikusan ki nem adta.® és elfogadtad. Abban az esetben, ha a jelen szerződés feltételei és az Ön által küldött bármely beszerzési megrendelésben szereplő feltételek között bármilyen ellentmondás van, a jelen szerződés feltételei érvényesek. Értesítés. Minden értesítést az CRANBOURN címre kell küldeni® jelen megállapodás értelmében e-mailben kell elküldeni az [email protected] címre. Minden értesítést e-mailben küldünk el a fiókjában megadott e-mail címre.

CSATLAKOZZ AZ UTAZÁSHOZ

Regisztráljon, hogy megkapja a legújabb CRANBOURN-t® hírek, események és indulások.