Merk rondel

ZOEK CRANBOURN® DRUK OP

Verenigd Koninkrijk — Kies uw taal:

Rug

Noord Amerika — Kies uw taal:

Rug

Latijns Amerika — Kies uw taal:

Rug

Midden Oosten & Afrika — Kies uw taal:

Rug

Azië — Kies uw taal:

Rug

Oceanië — Kies uw taal:

Rug
DUURZAME LUXE GEUREN

Privacybeleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en uw informatie veilig te houden. Dit beleid biedt transparante informatie over de persoonlijke informatie die CRANBOURN® Holdings Limited verzamelt en hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt.

Bij het omgaan met uw informatie:

 • Wij zorgen ervoor dat uw gegevens worden beschermd en dat uw privacy wordt gewaarborgd
 • Wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is
 • Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of op enigerlei wijze distribueren of openbaar maken
 • Wij zullen u nooit spammen

CRANBOURN® Holdings Limited verwerkt Persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Richtlijn en de AVG. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons een e-mail sturen via [email protected].

Persoonlijke informatie verzamelen

CRANBOURN® Holdings Limited kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Persoonlijke gegevens en contactgegevens
 • Demografische informatie, zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • Informatie over uw gebruik van deze website (inclusief cookies)
 • Financiële informatie, zoals creditcard-/betaalkaartnummers
 • Informatie over uw website-interactie, zoals anoniem IP-adres, geologische locatie, apparaat en besturingssysteem, type en versie van uw internetbrowser, URL's met betrekking tot hoe u naar deze website bent gekomen, uw activiteit op deze website en waar u naartoe gaat
 • Gegevens die u verstrekt voor het invullen van een webformulier of een mailinglijstabonnement op de website
 • Informatie over transacties die via deze website worden uitgevoerd
 • “Cookies”, waarmee de website uw gegevens kan onthouden als u terugkeert naar de site, bijvoorbeeld om u ingelogd te houden of om uw inloggegevens te onthouden als u terugkeert naar de site
 • En alle andere informatie die u naar het bedrijf verzendt

Persoonlijke informatie gebruiken

CRANBOURN® Holdings Limited kan uw persoonlijke gegevens gebruiken:

 • Om de producten/diensten die u koopt aan te bieden of te leveren
 • Voor interne administratie en boekhouding
 • Voor de verbetering van onze producten/diensten
 • Voor de verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u interessant kan zijn
 • Om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden, wat kan gebeuren via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken
 • Om de website voor u te personaliseren
 • Om uw toegang tot en gebruik van de websitediensten mogelijk te maken

Google Analytics

Als onderdeel van ons voortdurende streven naar transparantie en uw privacy zijn we vanaf [datum invoegen] overgestapt van Google Universal Analytics naar Google Analytics 4. Google Analytics 4 gebruikt een andere set cookies en methoden voor gegevensverzameling om ons te helpen de gebruikersinteracties met onze site beter te begrijpen. Deze overstap ondersteunt een boeiendere gebruikerservaring en brengt onze praktijken in lijn met de nieuwste technologische en privacynormen.

Wij respecteren uw recht op privacy en houden uw gegevens niet bij zonder toestemming. Belangrijk is dat u zich kunt afmelden voor het verzamelen van gegevens door Google Analytics 4 op onze site. Om dit recht uit te oefenen, kunt u alle cookies weigeren, behalve de cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website. Bovendien heeft u de flexibiliteit om u op elk gewenst moment af te melden of uw toestemmingsinstellingen te wijzigen via onze Cookie beleid.

Doorgrond Analytics

In onze voortdurende inspanningen om een gebruiksvriendelijke ervaring te garanderen en uw privacy te respecteren, vullen wij ons gebruik van Google Analytics aan met Fathom Analytics. Fathom is een op privacy gerichte analyseservice die waardevolle inzichten biedt in gebruikersinteracties met onze website, zonder het gebruik van cookies of uw privacy in gevaar te brengen.

Deze toevoeging stelt ons in staat een gebruikerservaring van hoge kwaliteit te behouden en onze praktijken af te stemmen op de nieuwste privacynormen. Belangrijk is dat de implementatie van Fathom Analytics onze afhankelijkheid van op cookies gebaseerde analyses vermindert. Hoewel Google Analytics nog steeds zal worden gebruikt voor bepaalde gegevensanalyses, stelt de opname van Fathom Analytics ons in staat de reikwijdte van de gegevensverzameling te beperken en biedt het ons een alternatieve methode voor websiteanalyse waarbij prioriteit wordt gegeven aan de privacy van gebruikers.

Mailchimp

CRANBOURN® Holdings Limited gebruikt Mailchimp om onze nieuwsbrief en bulkcommunicatie met klanten te beheren. We slaan een deel van uw gegevens op, waaronder uw e-mailadres, IP-adres en specifieke informatie over de e-maillinks waarop u klikt in de e-mails die we u sturen, op een Mailchimp-server.

We houden een registratie bij van de toestemming voor marketingcommunicatie. We kunnen bestaande klanten af en toe een e-mail sturen op basis van legitieme belangen, met niet-marketinggerelateerde en essentiële communicatie.

Er is geen tracking van derden in berichten die we via Mailchimp verzenden, afgezien van hun analyses. Mailchimp noch wij zullen uw e-mailadres ooit verkopen of delen met een andere partij, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Het privacybeleid van Mailchimp is beschikbaar op: http://mailchimp.com/legal/privacy.

Software en derden

CRANBOURN® Holdings Limited zal software en vertrouwde derde partijen gebruiken om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen bij het uitvoeren van onze diensten en het voltooien van transacties. Door informatie aan te vragen of een dienst en product te leveren, verwerken wij uw gegevens op basis van de wettelijke basis van het contract.

Door u bij ons te registreren, een dienst aan te schaffen of aan te vragen, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de persoonlijke informatie die u verstrekt, kan worden bewaard op:

 • Mailchimp

CRANBOURN® Holdings Limited verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan marketeers of niet-gelieerde derde partijen. Wij delen uw gegevens alleen met de volgende vertrouwde derde partijen om de dienst aan u te leveren:

CRANBOURN® Holdings Limited zal ervoor zorgen dat zij contracten met hen hebben waarin wordt bevestigd dat uw gegevens zullen worden verwerkt volgens de AVG.

CRANBOURN® Holdings Limited kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken voor zover dit wettelijk vereist is in verband met juridische procedures of toekomstige juridische procedures en om haar wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Het is mogelijk dat we in de toekomst andere bedrijven of bedrijven verkopen, kopen, fuseren of samenwerken. Bij dergelijke transacties kan gebruikersinformatie deel uitmaken van de overgedragen activa, en wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.

Beveiliging van uw gegevens

CRANBOURN® Holdings Limited hanteert een Data Governance-beleid en zal redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

CRANBOURN® Holdings Limited bewaart alle persoonlijke informatie die u verstrekt op haar beveiligde servers. We zullen nooit toegang tot onze databases verlenen aan een niet-vertrouwde derde partij zoals beschreven in dit beleid.

Informatie met betrekking tot elektronische transacties die via deze website worden ingevoerd, wordt beschermd door encryptietechnologie.

Een externe PCI-compatibele betalingsgateway handelt alle betalingstransacties af.

Volgens de AVG-regels informeren we onze gebruikers binnen 72 uur als er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt waardoor uw gegevens in gevaar kunnen komen.

Hoe u uw gegevens kunt beperken of er toegang toe kunt krijgen

U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

 • Wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoekt u naar het vakje dat u uitgeschakeld kunt laten om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor directmarketingdoeleinden.
 • Bij het eerste bezoek aan de website kunt u de gewenste toestemmingsopties voor cookies selecteren en uw toestemmingsopties op elk gewenst moment aanpassen via onze Cookie beleid

Als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door:

U kunt per e-mail details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren [email protected].

Wij zullen deze informatie binnen 30 dagen aanleveren. Indien gegevens onjuist zijn, zullen wij deze corrigeren zodra wij een passende schriftelijke kennisgeving of bewijs van u ontvangen.

Het recht om vergeten te worden

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is, met inachtneming van de wettelijke vereisten voor het bijhouden van financiële gegevens.

U heeft het recht om ons te instrueren om alle persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u ons de opdracht wilt geven de gegevens te verwijderen, kunt u dit per e-mail doen aan [email protected].

Alle gegevens die niet langer nodig zijn, worden veilig en vertrouwelijk verwijderd of vernietigd.

Het recht op rectificatie

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens actueel en accuraat zijn. Als onjuiste of onvolledige gegevens worden geïdentificeerd, zullen wij stappen ondernemen om deze op een veilige en vertrouwelijke manier te corrigeren of te verwijderen.

U heeft het recht om ons te instrueren om onvolledige persoonsgegevens te verwijderen. Als u een onvolledige gegevensverwijdering wilt aanvragen, kunt u dit per e-mail doen aan [email protected].

Beleid en gebruik van sociale media

We voeren een beleid voor sociale media om ervoor te zorgen dat ons bedrijf en onze medewerkers zich online dienovereenkomstig gedragen. Hoewel we mogelijk officiële profielen op sociale-mediaplatforms hebben, wordt gebruikers geadviseerd om de authenticiteit van dergelijke profielen te verifiëren voordat ze zich bezighouden met of informatie delen met dergelijke profielen. We zullen nooit om gebruikerswachtwoorden of persoonlijke gegevens vragen op sociale mediaplatforms. Gebruikers wordt geadviseerd zich gepast te gedragen wanneer ze met ons in contact komen op sociale media.

Onze website kan knoppen voor sociaal delen bevatten, waarmee u webinhoud rechtstreeks vanaf webpagina's kunt delen op de respectieve sociale-mediaplatforms. U gebruikt naar eigen goeddunken knoppen voor het delen van sociale media en accepteert dat als u dit doet, er inhoud op uw profielfeed of pagina op sociale media kan worden gepubliceerd.

Gebruik van diensten door minderjarigen

De Diensten zijn niet gericht op personen jonger dan dertien (13) jaar, en wij verzoeken hen geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten.

Andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Zodra u echter deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van de informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke sites. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

Cookie beleid

Deze website en de CRANBOURN®-app zijn eigendom van en worden beheerd door CRANBOURN® (Holdings UK) Limited (hierna te noemen: "CRANBOURN®", "wij" of "ons"). Onze platforms maken gebruik van cookies en gelijkwaardige technologieën, zoals pixels, SDK's en JavaScript. U vindt onze Cookiebeleid hier.

Beleidswijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Als het gaat om een fundamentele wijziging waarover wij u moeten informeren, om uw toestemming vragen of als de wijziging op een andere manier voor u relevant is, zorgen wij ervoor dat u ruim voordat de wijziging ingaat hierover geïnformeerd wordt.

Neem contact op met CRANBOURN® Holdings Limited

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om:

 • Verzoek om toegang tot informatie die CRANBOURN® Holdings Limited heeft het over jou
 • Corrigeer alle informatie die CRANBOURN® Holdings Limited heeft het over jou
 • Verzoek om verwijdering van informatie die CRANBOURN® Holdings Limited heeft het over jou

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Als u denkt dat er een probleem is met de manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, kunt u contact opnemen met CRANBOURN® Holdings Limited per e-mail op [email protected]. Mocht u nog steeds niet tevreden zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ico.org.uk).

DOE MEE MET DE REIS

Meld u aan om de nieuwste CRANBOURN te ontvangen® nieuws, evenementen en lanceringen.