Okrągła marka

SZUKAJ CRANBOURN® NACISKAĆ

Zjednoczone Królestwo — Wybierz swój język:

Ameryka północna — Wybierz swój język:

Ameryka Łacińska — Wybierz swój język:

Bliski Wschód i Afryka — Wybierz swój język:

Azja — Wybierz swój język:

Oceania — Wybierz swój język:

ZRÓWNOWAŻONE LUKSUSOWE ZAPACHY

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność i zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji. Niniejsza polityka zapewnia przejrzyste informacje na temat danych osobowych gromadzonych przez firmę CRANBOURN® Holdings Limited oraz sposobu ich wykorzystania.

W postępowaniu z Twoimi danymi:

 • Zadbamy o ochronę Twoich danych i zachowanie prywatności
 • Będziemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne
 • Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani w żaden sposób rozpowszechniać ani upubliczniać Twoich danych osobowych
 • Nigdy nie będziemy Cię spamować

CRANBOURN® Holdings Limited przetwarza Dane Osobowe jako Administrator w rozumieniu Dyrektywy i RODO. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected].

Gromadzenie danych osobowych

CRANBOURN® Holdings Limited może gromadzić i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane osobowe i dane kontaktowe
 • Informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
 • Informacje na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny (w tym pliki cookie)
 • Informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych/debetowych
 • Informacje o interakcji z Twoją witryną, takie jak anonimowy adres IP, lokalizacja geologiczna, urządzenie i system operacyjny, typ i wersja przeglądarki internetowej, adresy URL dotyczące sposobu, w jaki trafiłeś na tę witrynę, Twoją aktywność na tej stronie i miejsce, do którego wychodzisz
 • Informacje, które podajesz w celu wypełnienia formularza internetowego lub subskrypcji listy mailingowej na stronie internetowej
 • Informacje o transakcjach przeprowadzanych za pośrednictwem tej witryny
 • „Pliki cookie”, które pozwalają witrynie internetowej zapamiętać Twoje dane, jeśli wrócisz na witrynę, na przykład aby utrzymać Cię zalogowanego lub zapamiętać Twoje dane logowania, jeśli wrócisz na witrynę
 • Oraz wszelkie inne informacje, które przesyłasz do firmy

Korzystanie z danych osobowych

CRANBOURN® Holdings Limited może wykorzystywać Twoje dane osobowe:

 • Aby zapewnić lub dostarczyć zakupione produkty/usługi
 • Do wewnętrznej ewidencji i księgowości
 • W celu ulepszenia naszych produktów/usług
 • W celu przesyłania pocztą elektroniczną materiałów promocyjnych, które mogą Cię zainteresować
 • Aby skontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia badania rynku, które można przeprowadzić za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Informacje te mogą zostać wykorzystane do dostosowania lub aktualizacji strony internetowej
 • Aby spersonalizować dla Ciebie stronę internetową
 • Aby umożliwić Ci dostęp do usług serwisu i korzystanie z nich

Google Analytics

W ramach naszego stałego zaangażowania na rzecz przejrzystości i prywatności przeszliśmy z Google Universal Analytics do Google Analytics 4 z dniem [wstaw datę]. Google Analytics 4 wykorzystuje inny zestaw plików cookie i metod gromadzenia danych, aby pomóc nam lepiej zrozumieć interakcje użytkowników z naszą witryną. Ta zmiana zapewnia bardziej wciągające doświadczenie użytkownika i dostosowuje nasze praktyki do najnowszych standardów technologicznych i prywatności.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i nie śledzimy Twoich danych bez Twojej zgody. Co ważne, na naszej stronie możesz zrezygnować ze zbierania danych przez Google Analytics 4. Aby skorzystać z tego prawa, możesz odmówić stosowania wszystkich plików cookie z wyjątkiem tych, które są niezbędne do działania naszej witryny internetowej. Ponadto możesz w dowolnym momencie zrezygnować lub zmienić ustawienia zgody za pośrednictwem naszego serwisu Polityka Cookie.

Analiza zgłębienia

W ramach naszych ciągłych wysiłków mających na celu zapewnienie przyjaznego użytkowania i poszanowania Twojej prywatności, uzupełniamy korzystanie z Google Analytics o Fathom Analytics. Fathom to usługa analityczna zorientowana na prywatność, która oferuje cenny wgląd w interakcje użytkowników z naszą witryną internetową, bez stosowania plików cookie i naruszania Twojej prywatności.

Dodatek ten umożliwia nam utrzymanie wysokiej jakości doświadczenia użytkownika i dostosowanie naszych praktyk do najnowszych standardów prywatności. Co ważne, wdrożenie Fathom Analytics zmniejsza naszą zależność od analiz opartych na plikach cookie. Chociaż Google Analytics będzie nadal używany do niektórych analiz danych, włączenie Fathom Analytics pozwala nam ograniczyć zakres gromadzenia danych i oferuje nam alternatywną metodę analizy witryn internetowych, która priorytetowo traktuje prywatność użytkowników.

Mailchimp

CRANBOURN® Holdings Limited korzysta z Mailchimp do zarządzania naszym biuletynem i masową komunikacją z klientami. Będziemy przechowywać niektóre Twoje dane, w tym Twój adres e-mail, adres IP i szczegółowe informacje o linkach e-mail, które klikasz w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, na serwerze Mailchimp.

Będziemy prowadzić rejestr zgód na komunikację marketingową. Możemy rzadko wysyłać e-maile do istniejących klientów w oparciu o uzasadnione interesy i niemające charakteru marketingowego, ale zawierające niezbędną komunikację.

Wiadomości wysyłane za pośrednictwem Mailchimp nie są śledzone przez strony trzecie, poza ich analizą. Mailchimp ani nigdy nie sprzedamy Twojego adresu e-mail ani nie udostępnimy go żadnej innej stronie, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Polityka prywatności Mailchimp dostępna jest pod adresem: http://mailchimp.com/legal/privacy.

Oprogramowanie i strony trzecie

CRANBOURN® Holdings Limited będzie korzystać z oprogramowania i zaufanych stron trzecich w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w ramach świadczenia naszych usług i realizacji transakcji. Żądając informacji lub dostawy usługi i produktu, przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgodnej z prawem umowy.

Rejestrując się u nas, dokonując zakupu lub prosząc o usługę, rozumiesz i zgadzasz się, że podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przechowywane w:

 • Mailchimp

CRANBOURN® Holdings Limited nie sprzedaje ani nie wynajmuje Twoich danych marketerom ani niepowiązanym stronom trzecim. Udostępniamy Twoje dane wyłącznie następującym zaufanym stronom trzecim w celu świadczenia usług:

CRANBOURN® Holdings Limited upewni się, że ma z nimi umowy potwierdzające, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z RODO.

CRANBOURN® Holdings Limited może ujawnić Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez prawo w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub potencjalnym postępowaniem sądowym oraz w celu ustalenia, wykonania lub obrony swoich praw.

W przyszłości możemy sprzedawać, kupować, łączyć się lub współpracować z innymi firmami lub przedsiębiorstwami. W przypadku takich transakcji informacje o użytkowniku mogą znajdować się wśród przenoszonych aktywów, o czym powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Zabezpieczanie Twoich danych

CRANBOURN® Holdings Limited posiada Politykę zarządzania danymi i podejmie uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.

CRANBOURN® Holdings Limited będzie przechowywać wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe na swoich bezpiecznych serwerach. Nigdy nie zapewnimy dostępu do naszych baz danych niezaufanej stronie trzeciej, o której mowa w niniejszej polityce.

Informacje dotyczące transakcji elektronicznych wprowadzanych za pośrednictwem tej witryny będą chronione technologią szyfrowania.

Zewnętrzna bramka płatnicza zgodna ze standardem PCI obsługuje wszystkie transakcje płatnicze.

Zgodnie z przepisami RODO poinformujemy naszych użytkowników w ciągu 72 godzin, jeśli wystąpi jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, które może zagrozić Twoim danym.

Jak możesz ograniczyć lub uzyskać dostęp do swoich danych

Możesz zdecydować o ograniczeniu gromadzenia lub wykorzystywania swoich danych osobowych w następujący sposób:

 • Za każdym razem, gdy zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza na stronie internetowej, poszukaj pola, które możesz pozostawić niezaznaczone, aby wskazać, że nie chcesz, aby ktokolwiek wykorzystywał te informacje do celów marketingu bezpośredniego
 • Podczas pierwszej wizyty na stronie możesz wybrać żądane opcje zgody na pliki cookie i dostosować je w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego serwisu Polityka Cookie

Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili zmienić zdanie, poprzez:

 • wysyłanie e-maili [email protected]
 • rezygnacja z subskrypcji za pośrednictwem linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w marketingowej wiadomości e-mail
 • dostosowując wybór zgody na pliki cookie za pośrednictwem Polityka Cookie

Możesz poprosić o szczegółowe informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które przechowujemy, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Informacje te przekażemy w ciągu 30 dni. Jeżeli jakiekolwiek dane są nieprawidłowe, poprawimy je niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa odpowiedniego powiadomienia lub dowodów na piśmie.

Prawo do bycia zapomnianym

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne, zachowując jednocześnie wymogi prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji finansowej.

Masz prawo polecić nam usunięcie wszystkich danych osobowych. Jeśli chcesz zlecić nam jego usunięcie, zrób to e-mailem na adres [email protected].

Wszelkie dane, które nie są już potrzebne, zostaną usunięte lub zniszczone w sposób bezpieczny i poufny.

Prawo do sprostowania

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić aktualność i dokładność Twoich danych osobowych. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych podejmiemy kroki w celu ich poprawienia lub usunięcia w sposób bezpieczny i poufny.

Masz prawo zażądać od nas usunięcia posiadanych niekompletnych danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać usunięcia niekompletnych danych, możesz to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Polityka i wykorzystanie mediów społecznościowych

Przyjmujemy politykę dotyczącą mediów społecznościowych, aby zapewnić odpowiednie zachowanie naszej firmy i naszych pracowników w Internecie. Chociaż możemy mieć oficjalne profile na platformach mediów społecznościowych, zaleca się użytkownikom sprawdzenie autentyczności takich profili przed nawiązaniem kontaktu z takimi profilami lub udostępnieniem im informacji. Nigdy nie będziemy prosić o hasła użytkowników ani dane osobowe na platformach mediów społecznościowych. Użytkownikom zaleca się odpowiednie zachowanie podczas kontaktu z nami w mediach społecznościowych.

Nasza strona internetowa może zawierać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych, które pomagają udostępniać treści internetowe bezpośrednio ze stron internetowych na odpowiednich platformach mediów społecznościowych. Korzystasz z przycisków udostępniania w mediach społecznościowych według własnego uznania i akceptujesz, że może to spowodować opublikowanie treści w Twoim profilu lub na stronie w mediach społecznościowych.

Korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie

Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13 roku życia) i prosimy, aby nie udostępniały Danych Osobowych za pośrednictwem Usług.

Inne strony internetowe

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych. Jeśli jednak skorzystasz z tych linków i opuścisz naszą witrynę, pamiętaj, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną witryną. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji przekazywanych podczas odwiedzania takich witryn. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy takich witryn. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na danej stronie internetowej.

Polityka Cookie

Niniejsza witryna internetowa i aplikacja CRANBOURN® są własnością firmy CRANBOURN® (Holdings UK) Limited (zwanej dalej: „CRANBOURN®”, „my” lub „nas”) i są przez nią zarządzane. Nasze platformy wykorzystują pliki cookie i równoważne technologie, takie jak piksele, SDK i JavaScript. Znajdziesz nasze Polityka plików cookie tutaj.

Zmiany zasad

Od czasu do czasu możemy zmieniać tę politykę. Jeśli wiąże się to z zasadniczą zmianą, o której jesteśmy zobowiązani Cię poinformować, poprosić o zgodę lub jeśli zmiana jest dla Ciebie istotna w inny sposób, zapewnimy, że otrzymasz odpowiednią informację na długo przed wejściem zmiany w życie.

Skontaktuj się z CRANBOURN® Holdings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, aby:

 • Poproś o dostęp do informacji, które CRANBOURN® Holdings Limited ma o Tobie
 • Popraw wszelkie informacje, które CRANBOURN® Holdings Limited ma o Tobie
 • Żądaj usunięcia informacji, które CRANBOURN® Holdings Limited ma o Tobie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe, napisz e-mail na adres [email protected].

Jeśli uważasz, że może wystąpić problem z przetwarzaniem Twoich danych, skontaktuj się z CRANBOURN® Holdings Limited, pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]. Jeśli w dalszym ciągu nie będziesz usatysfakcjonowany, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ico.org.uk).

DOŁĄCZ DO PODRÓŻY

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze CRANBOURN® aktualności, wydarzenia i premiery.