Roundel znamke

ISKANJE CRANBOURN® TISK

Združeno kraljestvo — Izberite svoj jezik:

Severna Amerika — Izberite svoj jezik:

Latinska Amerika — Izberite svoj jezik:

Bližnji vzhod & Afrika — Izberite svoj jezik:

Azija — Izberite svoj jezik:

Oceanija — Izberite svoj jezik:

TRAJNOSTNE LUKSUZNE DIŠAVE

Sredstva blagovne znamke in politika digitalnih medijev

To je licenčna pogodba med vami in CRANBOURN® ki pojasnjuje, kako lahko vi ali vaše podjetje uporabljate fotografije, ilustracije, vektorje in video izrezke (posamezno in skupaj, »vsebina«), ki jih prenesete in licencirate pri CRANBOURN®. S prenosom vsebine iz CRANBOURN®, sprejemate pogoje te pogodbe.

Licenčno vsebino lahko uporabljate na kakršen koli način, ki je skladen s spodaj podeljenimi pravicami in ni omejen (glejte Omejene uporabe spodaj). V skladu s temi omejitvami in preostalimi pogoji te pogodbe.

Za namene te pogodbe "uporaba" pomeni kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje, urejanje, sinhroniziranje, izvajanje, prikazovanje, oddajanje, objavljanje ali drugačna uporaba licenčnega gradiva. Ne pozabite prebrati spodnjega razdelka Omejene uporabe za izjeme.

1. Omejene uporabe:

Brez nezakonite uporabe.
Vsebine ne smete uporabljati na pornografski, obrekljiv ali drugačen nezakonit način za spodbujanje nasilja ali sovraštva ali v nasprotju z veljavnimi predpisi (vključno s športno vsebino, morebitnimi omejitvami ali poverilnicami, ki jih izda športna liga ali upravni organ) ali panožnimi kodeksi.

Brez spreminjanja uredniške vsebine.
Vsebino z oznako »uredniško« ali »namenjeno uredništvu« je mogoče obrezati ali drugače urediti zaradi tehnične kakovosti, pod pogojem, da ni ogrožena uredniška celovitost vsebine, vendar vsebine ne smete drugače spreminjati.

Brez uporabe samostojne datoteke.
Vsebine ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki drugim omogoča prenos, ekstrahiranje ali redistribucijo vsebine kot samostojne datoteke (kar pomeni samo datoteko z vsebino, ločeno od projekta ali končne uporabe).

Brez lažnega predstavljanja avtorstva.
Ne smete se lažno predstavljati, da ste izvirni ustvarjalec dela, ki je v veliki meri sestavljeno iz licenčne vsebine. Na primer, ne morete ustvariti umetniškega dela, ki temelji izključno na licenčni vsebini, in trditi, da ste avtor.

Brez komercialne uporabe uredniške vsebine.
Razen če ni izrecno dovoljeno v CRANBOURN®, vsebine z oznako »uredniško« ali »namenjeno uredništvu« ne smete uporabljati za kakršne koli komercialne, promocijske, reklamne namene, podporo, oglaševanje, igre na srečo/stave/igre na srečo ali namene trgovanja. Ta vrsta vsebine je namenjena predvsem za uporabo v uredniške namene, kar pomeni opisne namene, kot so poročanje novic in razprave o aktualnih dogodkih ali drugih temah, ki zanimajo ljudi.

Brez izdelkov na zahtevo.
Razen če to izrecno odobri CRANBOURN®, ne smete uporabljati vsebine v povezavi z izdelki »na zahtevo« (npr. izdelki, pri katerih licenčno sliko izbere tretja oseba za prilagajanje takega izdelka po naročilu), vključno z, brez omejitev, razglednice, skodelice, majice s kratkimi rokavi, koledarji, plakati, ohranjevalniki zaslona ali ozadja za mobilne telefone ali podobni predmeti, to vključuje prodajo izdelkov prek po meri oblikovanih spletnih mest.

Brez elektronskih predlog.
Razen če to izrecno odobri CRANBOURN®, ne smete uporabljati vsebine v elektronskih ali digitalnih predlogah, namenjenih nadaljnji prodaji ali drugi distribuciji (na primer predloge spletnih strani, predloge vizitk, predloge elektronskih voščilnic in predloge za oblikovanje brošur).

Brez uporabe v blagovni znamki ali logotipu.
Razen če to izrecno odobri CRANBOURN®, vsebine (v celoti ali delno) ne smete uporabljati kot razlikovalni ali razlikovalni element blagovne znamke, oblikovalske znamke, trgovskega imena, imena podjetja, storitvene znamke ali logotipa. Poleg tega ne boste upravičeni do registracije (v kateri koli jurisdikciji) takšne vsebine (v celoti ali delno) kot blagovne znamke ali se zanašati na kakršne koli take registracije, predhodno uporabo in/ali pridobljeno dobro voljo, da bi preprečili kakršno koli uporabo tretjih oseb vsebino ali podobno vsebino (vključno z nami, našimi strankami ali lastnikom avtorskih pravic take vsebine).

Brez uporabe strojnega učenja, umetne inteligence ali biometrične tehnologije.
Razen če to izrecno odobri CRANBOURN®, ne smete uporabljati vsebine (vključno s kakršnimi koli informacijami o napisih, ključnimi besedami ali drugimi metapodatki, povezanimi z vsebino) za kakršne koli namene strojnega učenja in/ali umetne inteligence ali za kakršne koli tehnologije, ki so zasnovane ali namenjene identifikaciji fizičnih oseb.

Brez izkoriščanja metapodatkov.
Razen če to izrecno odobri CRANBOURN®, ne smete uporabljati informacij o napisih, ključnih besed, spremnega besedila ali drugih metapodatkov, povezanih z vsebino, ločeno od vsebine, ali tretjim osebam dovoliti dostop ali uporabo takih informacij, povezanih z vsebino.

Brez NFT uporabe uredniške vsebine ali video vsebine, pripravljene za pravice.
Razen če to izrecno odobri CRANBOURN®, ne smete uporabljati nobenih elementov vsebine z oznako »uredniško« ali »namenjeno uredništvu« ali katere koli video vsebine, pripravljene za pravice, v povezavi z nespremenljivim digitalnim sredstvom, namenjenim prodaji ali drugi distribuciji.

2. Pravice intelektualne lastnine.

Vsa licenčna vsebina je v lasti CRANBOURN® ali njegovih dobaviteljev vsebine. CRANBOURN® in ponudniki vsebin si pridržujejo vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tej pogodbi. Ne smete uveljavljati nobene pravice do prihodkov od kolektivne organizacije, spletne strani družbenih medijev, platforme za skupno rabo vsebine ali katere koli druge tretje osebe v zvezi s fotokopiranjem, digitalnim kopiranjem, skupno rabo, distribucijo ali drugo sekundarno uporabo licenčne vsebine.

2.1 Pripis:

Če uporabljate vsebino za uredniške ali akademske namene, morate poleg vsebine ali med produkcijske kredite vključiti kredit. Zasluge morajo biti v naslednji obliki ali kot je drugače določeno v informacijah o napisih, ki spremljajo vsebino na CRANBOURN® spletno mesto: »[Ime fotografa]/ [Ime zbirke] prek CRANBOURN®.”

Če se licenčna vsebina uporablja v avdio/vizualni produkciji, kjer so avtorji dodeljeni drugim ponudnikom licenčnega gradiva, morate vključiti kredit v primerljivi velikosti in umestitvi. Zasluge morajo biti v naslednji obliki ali kot je drugače določeno v informacijah o napisih, ki spremljajo vsebino na CRANBOURN® spletno mesto: »[Videoposnetek] [Slike] zagotovil [Ime izvajalca]/[Ime zbirke] prek CRANBOURN®.”

Uporabite lahko ime CRANBOURN® in/ali njegovih dobaviteljev vsebine, če je potrebno za navedbo avtorstva. Kljub temu ne smete drugače uporabljati njihovih imen, logotipov ali blagovnih znamk brez predhodne pisne odobritve.

2.2 Odpoved/preklic/umik:

CRANBOURN® lahko kadar koli prekine to pogodbo, če prekršite katerega od pogojev te ali katere koli druge pogodbe z CRANBOURN®, v tem primeru morate takoj: prenehati uporabljati vsebino, izbrisati ali uničiti vse kopije in, če je zahtevano, potrditi CRANBOURN® pisno, da ste izpolnili te zahteve.

Prekinitev družbenih medijev. Če uporabljate vsebino na platformi družbenih medijev ali drugem spletnem mestu tretje osebe in platforma ali spletno mesto uporablja (ali objavi, da namerava uporabiti) vsebino za svoj namen ali na način, ki je v nasprotju s to pogodbo, pravice odobreno za tako uporabo, takoj preneha veljati in v tem primeru ob CRANBOURN®zahteve, se strinjate, da odstranite kakršno koli vsebino s takšne platforme ali spletnega mesta.

3. Splošne določbe.

3.1 Dodelitev:

Ta pogodba je vaša osebna in je ne morete prenesti brez CRANBOURN®predhodno pisno soglasje. CRANBOURN® lahko to pogodbo brez obvestila ali soglasja prenese na katero koli podružnico podjetja ali katerega koli naslednika, pod pogojem, da se ta subjekt strinja, da ga zavezujejo ti pogoji.

3.2 Revizija:

Po razumnem obvestilu se strinjate, da boste zagotovili CRANBOURN® vzorčne kopije projektov ali končne uporabe, ki vsebujejo licenčno vsebino, vključno z zagotavljanjem CRANBOURN® z brezplačnim dostopom do katere koli spletne strani ali platforme s plačljivim ali drugače omejenim dostopom, kjer se vsebina reproducira. Poleg tega, po razumnem obvestilu, CRANBOURN® lahko po lastni presoji prek svojih zaposlenih ali prek tretje osebe revidira vaše zapise, ki so neposredno povezani s to pogodbo, in vašo uporabo licenčne vsebine, da preveri skladnost s pogoji te pogodbe.

3.3 Elektronsko shranjevanje:

Strinjate se, da boste ohranili simbol avtorskih pravic, ime CRANBOURN®, identifikacijsko številko vsebine in vse druge informacije ali metapodatke, ki so lahko vdelani v elektronsko datoteko, ki vsebuje izvirno vsebino, in za vzdrževanje ustrezne varnosti za zaščito vsebine pred nepooblaščeno uporabo s strani tretjih oseb. Izdelate lahko eno (1) kopijo vsebine za namene varnostne kopije.

3.4 Veljavno pravo/Arbitraža.

To pogodbo bodo urejali zakoni Anglije in Walesa v Združenem kraljestvu. Vsi spori, ki izhajajo iz tega sporazuma ali so povezani z njim, bodo dokončno rešeni z zavezujočo, zaupno arbitražo s strani enega samega arbitra, izbranega po pravilih in postopkih za izbiro arbitra pod i), če ste v Severni Ameriki: JAMS-ovi hitri postopki v njegovi celoviti arbitraži Pravila in postopki (»JAMS«); ali ii) če ste zunaj Severne Amerike: Mednarodni center za reševanje sporov (»ICDR«) ali JAMS (veljavna pravila so po vaši presoji), ki veljajo na dan začetka arbitraže, ki bo potekala v enem naslednjih jurisdikcij (katera vam je najbližja): New York, New York; London, Anglija; Pariz, Francija; München, Nemčija; Madrid, Španija; Milano, Italija; Sydney, Avstralija; Tokio, Japonska; ali Singapur. Arbitražni postopek bo potekal v angleščini, vsa dokumentacija pa bo predložena in vložena v angleščini. Odločitev arbitra je dokončna in zavezujoča za stranke, sodbo o arbitražni razsodbi pa lahko izda in izvrši katero koli pristojno sodišče. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne ureja te pogodbe. Stranka, ki je zmagala, je upravičena do povračila svojih razumnih pravnih stroškov, vključno s pravnimi stroški v zvezi s tistim vidikom njenega zahtevka ali obrambe, glede katerega je zmagala, vsi prisojeni stroški nasprotovanja pa se pobotajo. Ne glede na zgoraj navedeno, CRANBOURN® ima pravico sprožiti in preganjati kakršno koli pravno ali pravično tožbo ali postopek pred katerim koli pristojnim sodiščem za pridobitev sodne prepovedi ali drugega pravnega sredstva zoper vas v primeru, da po mnenju CRANBOURN®, je takšno dejanje potrebno ali zaželeno za zaščito CRANBOURN®Pravice intelektualne lastnine. Stranki se strinjata, da se ne glede na morebitne sicer veljavne zakone(-e) o zastaranju kateri koli arbitražni postopek začne v dveh letih od dejanj, dogodkov ali pojavov, ki so povzročili zahtevek.

3.5 Ločljivost:

Če se ugotovi, da je ena ali več določb v tej pogodbi neveljavnih, nezakonitih ali neizvršljivih v katerem koli pogledu, to ne sme vplivati na veljavnost, zakonitost in izvršljivost preostalih določb. Takšne določbe je treba revidirati samo v obsegu, ki je potreben, da postanejo izvršljive.

3.6 Odpoved:

Nobenega dejanja katere koli stranke, razen izrecne pisne odpovedi, se ne sme razlagati kot odpoved kateri koli določbi te pogodbe.

Uporabnik ni ravnal v skladu s smernicami ali temi pogoji; in/ali kateri koli komentar, ki ga je poslal uporabniški račun, je bil ocenjen kot neprimeren.

3.7 Celotna pogodba:

Nobenih določil ali pogojev te pogodbe ni dovoljeno dodati ali izbrisati, razen če so sklenjeni v pisni obliki in pisno sprejeti s strani obeh strank ali če jih elektronsko izda CRANBOURN® in ste ga sprejeli. V primeru kakršnih koli neskladij med pogoji te pogodbe in pogoji v katerem koli naročilu, ki ga pošljete, veljajo pogoji te pogodbe. Opaziti. Vsa obvestila je treba poslati na CRANBOURN® v skladu s to pogodbo je treba poslati po e-pošti na [email protected]. Vsa obvestila vam bodo poslana po e-pošti na e-poštni naslov, naveden v vašem računu.

PRIDRUŽITE SE POTOVANJU

Prijavite se za prejemanje najnovejših CRANBOURN® novice, dogodki in predstavitve.